mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Evida annoncerer en række udbud over tærskelværdien i EU-tidende - Tenders Electronic Daily (TED).
Varer og tjenesteydelser under tærskelværdierne og med klar grænseoverskridende interesse offentliggøres på udbud.dk.

TED - Tenders Electronic Daily

Udbud over tærskelværdien på ca. 3 mio DKK offentliggør Evida i EU-tidende - Tenders Electronic Daily (TED).

TED er online-versionen af 'Supplementet til den Europæiske Unions Tidende', som udelukkende er dedikeret til offentlige indkøb i EU.

TED bliver opdateret 5 gange om ugen med nye bekendtgørelser om offentlige udbud, og det er gratis at blive oprettet som bruger. Det er desuden muligt at oprette en personlig profil og få genereret en email med nye, relevante udbud indenfor ens interesse-område. Læs mere om TED her.

Alle udbud Evida annoncerer via TED (eksternt link)

Udbud.dk

Pr. 1. januar 2016 skal alle ordregivere benytte www.udbud.dk, når de annoncerer indkøb af varer og tjenesteydelser omfattet af udbudslovens afsnit IV om offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse. Ved grænseoverskridende interesse skal forstås, at en virksomhed i et andet medlemsland kan have interesse i kontrakten. Denne annonceringspligt følger af § 1 i ”Bekendtgørelse om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse og om anvendelsen af elektroniske kommunikationsmidler i udbud efter udbudslovens afsnit II og III”.

Evida offentliggør således sine indkøb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdierne og med klar grænseoverskridende interesse på www.udbud.dk. Et indkøb med grænseoverskridende interesse, der offentliggøres på udbud.dk, skal overholde de EU-retlige principper omkring ligebehandling, gennemsigtighed, forbud mod diskrimination og proportionalitet.

Tærskelværdien for varer og tjenesteydelser under Forsyningsvirksomhedsdirektivet (2014/25/EU) er DKK 3.116.817,00.

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler