mail telefon tilmelding Gå til indhold

Tilkobling til gasdistributionssystemet

Ønsker du at få leveret gas, skal du udfylde en tilslutningsaftale og sende den til os.

Evida opkræver følgende i forbindelse med tilkobling af nye stikledninger, opsætning af målerskab og måler m.v.:

  Enhed DKK ekskl. moms DKK inkl. moms

Små, ikke-timeaflæste kunder1

Ny stikledning inkl. opsætning af målerskab og måler op 
til og med G6 (A-stik), inkl. 50 m stikledning*
Pr. stk. 19.000 23.750
Områder der ikke er udlagt til gasforsyning** Pr. bestilling Efter regning

Større, ikke-timeaflæste kunder2 og timeaflæste kunder

Ny stikledning inkl. opsætning af målerskab og måler op 
til og med G6 (A-stik), inkl. 50 m stikledning (varmekunde)*
Pr. stk. 19.000 23.750
Stikledning og evt. distributionsledning med måler større 
end G6, eller flere målere på forbrugsstedet (B-stik)
Pr. bestilling Efter regning
Områder der ikke er udlagt til gasforsyning** Pr. bestilling Efter regning

Gasforbrugende apparater

Gaskomfur, gasgrill, gaspejs m.v. Pr. bestilling Efter regning

Byggemodningsområder (udlagt til gasforsyning)

Ny stikledning inkl. opsætning af målerskab og måler op 
til og med G6 (A-stik), inkl. 50 m stikledning*
Pr. stk. 19.000 23.750
Stikledning og evt. distributionsledning med måler større 
end G6, eller flere målere på forbrugsstedet (B-stik) 
Pr. bestilling Efter regning
Etablering og tilkobling af gadeledninger (byggemodner) Pr. bestilling Efter regning

1Små, ikke-timeaflæste kunder omfatter de kunder, der kun skal have installeret én måler, og hvor størrelsen af denne måler er mindre end eller lig med målertypen G6.

2Større, ikke-timeaflæste kunder omfatter alle kunder, der enten skal have en måler større end målertypen G6 eller skal have installeret flere målere på forbrugsstedet.

*Prisen forudsætter, at kunden ikke alene skal anvende gas til gasforbrugende apparater, idet kunden så skal betale de faktiske omkostninger forbundet med tilkoblingen. Prisen forudsætter endvidere, at tilkoblingen ikke er særligt byrdefuld som følge af helt særlige fysiske forhold, idet kunden i så fald opkræves de faktiske omkostninger.

**Kunden betaler de faktiske omkostninger ved tilkoblingen, herunder etablering af gadeledning eller en forholdsmæssig andel af investeringen i gadeledningen. En forholdsmæssig fordeling mellem flere kunder forudsætter, at der på etableringstidspunktet konkret indgås aftaler med andre kunder, som tilkobles den pågældende gadeledning.

Se øvrige betalingsbetingelser

Indtast postnummer

Indtast postnummeret for den adresse, dit besøg drejer sig om.

Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, adressen ligger i.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler