mail telefon tilmelding Gå til indhold

Sikker med gas

Sådan gør du.

Lugter du gas?

Så skal du reagere med det samme.

Kontakt straks vores døgnvagt på telefon 6225 9114

Det skal du gøre, hvis du lugter gas

 • Luk for gassen ved hovedhanen.
 • Undlad at tænde/slukke for lys og elektriske apparater.
 • Brug ikke fastnettelefonen eller ringeklokken.
 • Undgå brug af åben ild.
 • Åbn vinduer og døre ud til det fri.
 • Informér andre i ejendommen eller naboerne, hvis du befinder dig i et hus.
 • Ring til vores døgnvagt på 6225 9114.

Derfor lugter gas

Fra naturens side er den danske gas meget ren og næsten lugtfri. Derfor tilsætter man af sikkerhedsmæssige årsager et lugtstof med en meget kraftig og markant lugt, så gasudslip fra selv meget små utætheder hurtigt opdages. Du kender måske lugten fra flaskegas. To gange om året tjekker vi, at lugtstoffet virker – på udvalgte steder i gasnettet.

Gas er lettere end luft og stiger derfor til vejrs. Af samme grund skal du åbne vinduer og døre ud til det fri, hvis du har mistanke om et gasudslip.

 

Huskeregler

Otte gode huskeregler til sikker brug af gas

 1. Find ud af, hvor du lukker for gassen. Hovedhanen skal ALTID være tilgængelig.

 2. Sørg for, at friskluft-åbninger ud til det fri aldrig spærres eller tilstoppes.

 3. Vær opmærksom på, at gasfyr og brændeovn aldrig må monteres på den samme skorsten.

 4. Husk, at udmundingen af et vandret balanceret aftræk aldrig må placeres i en overdækket terrasse, udestue, carport eller på andre arealer, hvor man kan opholde sig.

 5. Tjek altid, hvor gasledningen er placeret, før du går i gang med gravearbejde.

 6. Arbejd aldrig selv på installationerne. Tilkald en autoriseret installatør. Det kræver loven.

 7. Sørg for regelmæssig vedligeholdelse og service af gasinstallationerne. Det er lovpligtigt for kedler med åben forbrænding.

 8. Kontroller regelmæssigt aftræk eller skorsten. Vær opmærksom på lugt og fugt i rummet, hvor installationen er placeret, da lugt og fugt kan være tegn på, at aftræk eller forbrænding ikke fungerer.

Gode råd til sikker brug af gas

gastekniker kontrollerer gasmåler

Vedligehold af dit gasfyr

Der er flere ting, du kan gøre for at holde dit gasfyr i god stand.

 • Hold øje med vandtrykket.
 • Luft ud i radiatorerne.
 • Hold rent omkring gasinstallationen.
 • Hold øje med skorstenen.
 • Tegn en serviceaftale hos din vvs-installatør eller gasleverandør. Det er din vvs-installatør eller servicefirmaet, du skal ringe til, hvis fyret går i stå.

Ingen varme og varmt vand?

Her er nogle ting, du selv kan tjekke, inden du ringer til vvs-installatøren.

Er der lys i betjeningspanelet på gasfyret?

Tjek, om der er slukket for fyret på kontakten, eller om strømmen til fyret er blevet afbrudt på en anden måde. Det kan f.eks. være en sikring, der er sprunget.

Hyler fyret?

Så mangler der sandsynligvis vand på din varmeinstallation. På gasfyret sidder et manometer, hvor du kan aflæse vandtrykket. De fleste installationer skal køre med et tryk på ca. 1,5 bar. Er vandtrykket under 1 bar, skal du fylde vand på. Tjek brugsanvisningen til fyret for at finde det rette vandtryk.
Se hvordan du fylder vand på din varmeinstallation

Er der en fejlmelding i fyrets display?

Notér fejlmeddelelsen, sluk for gasfyret, og tænd det igen. Fyret vil muligvis gå i gang igen. I brugsanvisningen under ”Fejlmeddelelser” eller ”Fejlkontrol” finder du en forklaring på fejlkoder. Det kan måske hjælpe dig til at løse problemet på egen hånd.

gastekniker kontrollerer gasmåler

Hvis fyret brummer højlydt

Din vvs-installatør kan nemt afhjælpe problemet ved at regulere dit gasfyr.

Normalt får vi vores naturgas fra Nordsøen, men lige nu er et stort gasfelt, Tyra, ved at blive renoveret, og derfor importerer vi i stedet det meste af vores gas fra det europæiske gasnet via Tyskland. Den gas, som kommer ind fra det europæiske gasnet, svinger mere i brændværdi end gassen fra Nordsøen.

Er din kedel indstillet rigtigt, burde du ikke opleve problemer. Alle gaskedler på det danske marked kan køre på dansk naturgas fra Nordsøen, dansk biogas og udenlandsk gas. Begynder din kedel at brumme højlydt, kan det være tegn på, at din kedel er indstillet forkert. Det er ikke farligt, og din vvs’er kan hurtigt rette op på det.

Dit postnummer

Her kan du ændre det postnummer, du har indtastet. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Dit postnummer

Til top

Dit postnummer

Her kan du ændre det postnummer, du har indtastet. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Dit postnummer

Indtast postnummer

Indtast postnummeret for den adresse, dit besøg drejer sig om.

Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, adressen ligger i.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler