mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Evida har en helhedsorienterettilgang til udvikling af brintinfrastruktur i Danmark, der understøtter brintmarkedets behov og ønsker som led i Danmarks grønne omstilling. Derfor inviterer Evida nu markedsaktører til kick-off på de regionale og lokale markedsdialoger torsdag d. 13. juni 2024.

Evida inviterer til markedsdialoger for at undersøge potentialet for etableringen af regional og lokal brintinfrastruktur, herunder brintklynger i Danmark. Vi søger aktivt dialog med både brintproducenter og -forbrugere for at forme fremtidens brintinfrastruktur ved at sikre tilslutning mellem produktion og aftag.

Vores formål er at forstå markedet interesse og behov for brintinfrastruktur og samtidig analysere, hvorvidt der er potentiale for fælles omkostningseffektive transportløsninger som f.eks. i klynger eller andre kollektive infrastrukturløsninger.

Derfor inviterer Evida til kick-off på markedsdialogerne med et online dialogmøde torsdag d. 13. juni 2024 kl. 10.00-11.00.

Markedsdialogerne følger den første delaftale for brintinfrastruktur fra maj 2023, hvor Evida som udgangspunkt fik til opgave at forbinde indenlandske brintproducenter og -forbrugere og kunne tilslutte disse til et sammenkoblet brintsystem.

Markedsdialogerne kommer i naturlig forlængelse af Energinets igangværende arbejde med udvikling af et Backbone, og vil understøtte en helhedsorienteret udvikling af brintinfrastruktur i Danmark.

Agenda på mødet: 

  • Introduktion til konceptet omkring markedsdialogen
  • Status på regulatoriske rammeværk relevant for Evidas brintinfrastruktur
  • Next step
  • Q&A
  • Evt. 


Vi gør opmærksom på, at det online kick-off dialogmøde vil blive afholdt som teamsmøde, hvorfor alle deltageres navne og mail-adresser vil være synlige for øvrige deltagere. 

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til markedsdialogerne, er du velkommen til at kontakte Peter Willemoes Madsen, Tender Director, på mail: pewma@evida.dk eller mobil: +45 3078 9149.

Vi ser frem til at byde Jer velkommen torsdag d. 13. juni 2024.

BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler