mail telefon tilmelding

For hver 1 krone investeret i dansk brintinfrastruktur er der et afkast på knap 2 kroner for det danske samfund. Sådan lyder budskabet fra Deloitte på baggrund af en samfundsøkonomisk analyse, de har foretaget heraf. Ifølge statens gasdistributionsselskab Evida bidrager det med spændende perspektiver for fremtidens energisystem, og selskabet præsenterer i dag et scenarie for, hvordan fremtidens brintinfrastruktur kan se ud.

Evidas tilgang til arbejdet med at etablere en brintinfrastruktur er markedsbaseret. Derfor afholdte selskabet en konference den 9. september 2022, hvor Deloitte, Ørsted, Kalundborg Refinery og Hydrogen Valley gav deres bud på, hvordan en brintinfrastruktur kan understøtte vækstpotentialet i brint. Det gav vigtige indspark til Evidas videre forberedende arbejde med at etablere en brintinfrastruktur.

Evidas dialog med markedsaktørerne og en række analyser peger nemlig på, at der er behov for en infrastruktur til at forbinde aftagere og producenter af fremtidens brint.

"Vi ser allerede nu konturerne af et brintmarked med projekter fordelt rundt omkring i landet, der kan få behov for en infrastruktur, som transporterer brinten fra producent til aftager. I løbet af vores forberedende arbejde er det således blevet mere og mere tydeligt, at der i fremtiden kan forventes en stor efterspørgsel på brint i Danmark. Det bidrager med spændende perspektiver for energisystemet - og vi arbejder i Evida målrettet på forskellige scenarier for, hvordan fremtidens brintinfrastruktur kan se ud. Det gør vi, fordi brint kan blive et vigtigt redskab til at opnå et grønt
energisystem", siger Peter Kristensen, strategi- og udviklingsdirektør i Evida.


Et bredt flertal i Folketinget indgik i foråret PtX-aftale, som giver Energinet og Evida mulighed for at eje og drive brintinfrastruktur. Som et led i vores forberedende arbejde frem mod, at den endelige rolle- og ansvarsfordeling falder på plads, har Evida igangsat en række initiativer.

Evida, Energistyrelsen og Energinet har for eksempel inviteret til en markedsdialog, ligesom Evida har igangsat forundersøgelser af brintinfrastruktur på to jyske strækninger, som blandt andet skal afdække økonomiske og tekniske forudsætninger for etablering af brintrørledningerne. Tilsammen sikrer dette forberedende arbejde en unik viden i forhold til arbejdet med fremtidens grønne gasser som brint.

Evidas scenarier for fremtidens brintinfrastruktur

Det er Evidas vurdering, at lokal brintinfrastruktur efter godkendelse vil kunne etableres på 2-3 år og længere regionale strækninger inden for 4-5 år. Evida forventer desuden, at der vil være store synergier ved samtidig udvikling og drift af distributionsnet for metan, brint og CO2.

"I Evida har vi mere end 35 års erfaring med rørført infrastruktur. Den viden og erfaring stiller vi til rådighed i arbejdet med at udmønte de ambitiøse målsætninger for fremtidens energisystem. Et
energisystem med fokus på transport af fremtidens grønne gasser som brint, der skal understøtte balancering af elsystemet og give mulighed for eksport, mens PtX-produktion og et stærkt dansk hjemmemarked bliver udviklet", udtaler Peter Kristensen.

Evida arbejder med forskellige scenerier for fremtidens brintinfrastruktur. Læs mere i baggrundsinformationen ”Scenarie for en fasedrevet udviklingsplan for fremtidens brintinfrastruktur”. Yderligere information kan desuden findes i baggrundsinformationen: ”Fremtidens anvendelse af brint”.

Fakta
Deloittes samfundsøkonomiske analyse peger på, at en rørført brintinfrastruktur vil:

  • Bidrage til reducering af CO2 svarende til 94,1 millioner tons CO2 over 40 år (13,4 mio. tons i 2040).
  • Bidrage til skabelse af 29.000 nye jobs i Danmark over 40 år (10.500 i 2040).
  • Give en samfundsøkonomisk nettogevinst på DKK 16 mia. over 40 år, mens 65% er opnået i 2040.
  • Reducere udgifterne ca. DKK 1,35 mia. ved genanvendelse af eksisterende rør. Samlet set forbedres investeringscasen gennem et fald i de samlede omkostninger på DKK 6,1 mia. Afkastprocenterne bliver dermed 238% (i 2062) og 155% (i 2040).

Hele Deolittes analyse kan findes her.

Yderligere information

Evida
Mia Josiassen
Kommunikations- og sekretariateschef
miajo@evida.dk
25 19 40 64

Deloitte
Majbritt Skov
Partner
maskov@deloitte.dk
30935471

Del
Kundeservice

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler