mail telefon tilmelding

Evida tilkobler stadigt flere biogasanlæg til det danske gasdistributionsnet, og andelen af den grønne biogas er støt. stigende.

De seneste beregninger viser, at den grønne gas udgjorde godt 14,2 procent af det samlede danske gasforbrug i 2019. Når andelen af biogas stiger, betyder det, at CO2-udledningen fra vores gasforbrug falder tilsvarende.

Da vores gasforbrug blev dækket af 100 procent naturgas, udledte vi 205 gram CO2 pr. kWh, men det tal er reduceret til 179 gram pr. kWh i 2019 ved indfasning af klimavenlig biogas. Til sammenligning var udledningen fra det danske el-forbrug 150 gram pr kWh i 2019.

Og CO2-reduktionen vil fortsætte markant i de kommende år. Evida har beregnet, at når de biogasanlæg, der er tilsluttet gasnettet nu og med de nye anlæg, der er projekteret, vil 30 procent af gasforbruget i 2023 blive dækket af biogas. Dermed vil CO2-udledningen for vores gasforbrug være faldet til 138 gram pr kWh.

Læs mere i Evidas statusrapport om grøn gas.

Graf over CO2-udledningen fra gasnettet

CO2-udledningen fra gasnettet falder støt, fordi grøn biogas fortrænger naturgas

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 6225 9114.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler