mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Opdateret den 04/01/23 fristen for at foretage den ekstra frivillige aflæsning er blevet forlænget til den 17. januar.

Evida giver nu gaskunderne mulighed for at se effekten af de tiltag, de har igangsat for at spare på gassen, så kunderne kan se frem til gasregninger, der stemmer bedre overens med det faktiske forbrug. Det kræver, at kunderne laver en ekstraordinær aflæsning i december, og Evida giver alle kunder direkte besked, der gør det nemt at aflæse gasmåleren.

Høje gaspriser gennem længere tid har fået mange til at spare på gassen for at nedbringe gasregningen. Da gasregningerne er baseret på det forventede årsforbrug, som beregnes én gang årligt, har gaskunderne hidtil som udgangspunkt været nødt til at afvente årsopgørelsen, før de kan se en eventuel gasbesparelse på regningerne. Det bliver der nu lavet om på.

”Vi vil gerne imødekomme kundernes ønske om en bedre sammenhæng mellem deres acontoregninger og den gas, de reelt bruger. Derfor tilbyder vi nu, at de gaskunder, som ønsker det, kan lave en ekstraordinær aflæsning af gasforbruget i december. Den aflæsning laver vi så en ekstraordinær opgørelse ud fra og justerer samtidig det forventede årsforbrug, så de kommende regninger også afspejler det reelle forbrug bedre,” siger Evidas kundechef Morten Braae Nielsen.

Den ekstraordinære opgørelse fra Evida dækker den del af regningen, som går til distribution af gassen og afgifter til staten. Gasleverandørerne opkræver den største del af regningen for selve gassen. Den ekstraordinære aflæsning bliver automatisk sendt til gasleverandørerne, som så også har mulighed for at lave en ekstraordinær opgørelse af deres del af regningen og justere de kommende regninger til.

Evida stiller måledata til rådighed for gasleverandørerne, som således frit vil kunne indrette deres faktureringsmodel. Det vil have stor betydning for kundernes samlede gasregning, om gasleverandørerne vælger at afregne i forhold til den ekstraordinære aflæsning.

Kunderne bestemmer selv, om de vil gøre brug af tilbuddet om en ekstra opgørelse, og senere på året i 2023 forventer Evida at indføre obligatoriske kvartalsvise aflæsninger og opgørelser i samarbejde med gasleverandørerne.

Fakta

  • Evida sender en besked direkte til kunderne med muligheden for en ekstraordinær aflæsning og opgørelse.
  • Det er frivilligt, om kunderne vil benytte sig af muligheden, som løber frem til den 17. januar 2023.
  • De kunder, Evida står for at afregne, modtager en opgørelse for Evidas del af regningen i februar til udbetaling/afregning den 6. marts. Hvis Norlys, Andel eller Energi Fyn er kundens leverandør, vil opgørelsen fra Evida komme via leverandøren, og det er op til leverandøren, hvornår det sker.
  • Uanset om kunden vælger at lave en ekstraordinær aflæsning, vil kunden også få sin sædvanlige opgørelse til maj/juni. Kunderne kommer ikke til at betale for et forbrug, de ikke har haft. Når en opgørelse bliver lavet, vil det blive modregnet, hvis kunden har betalt for meget aconto.
  • Læs mere på https://www.evida.dk/frivillig-aflaes/

Pressekontakt

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler