mail telefon tilmelding
Gå til indhold

I Danmark har vi tæt ved 20.000 kilometer vidt forgrenet gasnet – det når bare ikke til Lolland og Falster. Men det bliver der måske lavet om på i fremtiden. De statslige virksomheder Energinet og Evida er netop begyndt at regne på, om det er en samfundsmæssig god løsning at udvide det nationale gasnet til også at omfatte de to øer. Mulighederne skal undersøges, fordi Nordic Sugars to sukkerfabrikker i henholdsvis Nakskov og Nykøbing har behov for at finde et grønnere alternativ til kul og fuelolie, som de i dag benytter til produktion af sukker.

Den altoverskyggende fordel ved det danske gasnet, er, at vi kan sende gassen derhen, hvor der er behov for den.

Søren Hylleberg Sørensen, driftsdirektør i Evida

”Der er i dag en stor mængde bioaffald både fra sukkerroerne og fra de animalske besætninger på øerne, som kan anvendes til lokal biogasproduktion. Derfor er det nærliggende at se på, om vi kan skabe en cirkulær grøn løsning for Nordic Sugar”, forklarer Søren Hylleberg, driftsdirektør i Evida, som driver det danske gasdistributionsnet.

Overskudsgas til Sydsjælland

Nordic Sugar har en begrænset produktionsperiode, der strækker sig fra september og cirka fire måneder frem. I de øvrige måneder vil der være en overproduktion af biogas, som kan sendes ud i det landsdækkende gasnet, så andre gaskunder kan få gavn af den klimavenlige gas.

”Den altoverskyggende fordel ved det danske gasnet, er, at vi kan sende gassen derhen, hvor der er behov for den. Det betyder, at vi i sommermånederne, hvor også mange husstande lukker for varmen, kan sende gassen ud til de produktionsvirksomheder, der fortsat har et energibehov på den tid af året” siger Søren Hylleberg.  For at udnytte den mulighed er det nødvendigt at tilkoble et eventuelt nyt gasnet på Lolland og Falster til det sjællandske gasnet gennem et rør til gasnettet på Sydsjælland.

”Det er et meget stort og omfattende anlægsprojekt, målt i både penge og arbejdspladser. Derfor sætter vi nu et hold, der skal beregne, om det kan hænge økonomisk sammen, og om det dermed er en samfundsøkonomisk gevinst at gennemføre projektet. Vi forventer at have de første indikationer på samfundsøkonomien i løbet af foråret 2020”, udtaler Søren Hylleberg. Falder beregningerne positivt ud, og projektet dermed vil blive gennemført, vil den første grønne gas løbe i rørene i løbet af 2022.

Den lokale biogas vil udelukkende blive brugt til industri og ”eksport” til Sjælland.

Malene Hadrup

senior kommunikationsrådgiver

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler