mail telefon tilmelding
Gå til indhold

De nødvendige myndighedstilladelser er på plads for at kunne etablere den cirka 115 km lange gasledning til Lolland og Falster. Derudover har Evida indgået aftale med sukkerproducenten Nordic Sugar om tilslutning til den nye gasledning og distribution af gas.

Det betyder, at projektet nu går ind i en ny fase. Den handler om arkæologiske undersøgelser og om at få lavet aftaler med lodsejerne om de arealer, Evida og Energinet skal bruge til at anlægge ledningen. Første skridt er arkæologiske forundersøgelser og besigtigelser af arealer med henblik på ekspropriation.

”Der ligger mange forberedelser i så stort et anlægsprojekt. Med de nødvendige myndighedsgodkendelser på plads, har vi nået endnu en milepæl, der betyder, at vi nu træder ind i projektets næste fase, hvor der særligt er fokus på den anlægstekniske etablering af gasledningen til Lolland og Falster,” siger Søren Hylleberg Sørensen, driftsdirektør i Evida.

Miljøstyrelsen har givet Evida og Energinet en såkaldt §25-tilladelse til at etablere en gasledning fra Everdrup i Næstved Kommune til Nakskov i Lolland Kommune. §25-tilladelsen beskriver de vilkår, som Evida og Energinet skal overholde, når vi anlægger gasledningen. Der er indgivet en enkelt klage over tilladelsen ved klagefristens udløb den 10. juni. Den drejer sig om placeringen af en linjeventilstation og et arbejdsområde i anlægsfasen og har ikke umiddelbart opsættende virkning på projektet.

Samtidig er bekendtgørelse om landsplandirektiv for gasledningen offentliggjort. Landsplandirektivet omhandler de arealer, Evida og Energinet lægger beslag på til gasledningen og anlægsprojektet, og hvilke paragraffer vi skal overholde i den forbindelse.

Evida og virksomheden Nordic Sugar har desuden indgået aftaler om distribution af gas til sukkerfabrikkerne i Nakskov og Nykøbing. De to fabrikker kobles således på gasledningen til Lolland og Falster og skal efter planen være tilsluttet senest til september 2024.

Selve anlægsarbejdet for gasledningen til Lolland og Falster går efter planen i gang i 2023.

Fakta om gasrørledningen

 • Op til 115 kilometer gasledning
  • 30-35 kilometer på Sjælland
  • 25-30 kilometer på Falster
  • 50 kilometer på Lolland
 • 4 og 2 kilometer under henholdsvis Storstrømmen og Guldborg Sund.
 • Projektet vil gå igennem Næstved, Vordingborg, Lolland og Guldborgsund kommuner.
  Gasnettet kobles til det sjællandske gasnet i Everdrup ved Næstved.
 • Rørføringen går så vidt muligt uden om byerne – den endelige rørføring er fastlagt i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen.
 • Hen over land graves gasledningen lige som det øvrige gastransmissionsnet min. 1 meter ned i jorden, således at fx landmænd kan dyrke markerne som før - dog med det forbehold, at der ikke må rejses skov eller planter med dybe rødder. 

Malene Hadrup

senior kommunikationsrådgiver

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler