mail telefon tilmelding

Grøn gas kommer til at spille en central rolle for at nå klimamålsætningen om en reduktion af CO2-udledningen med 70 procent i 2030. I rumopvarmningen kan grøn gas sandsynligvis sikre, at vi udfaser naturgas i 2030 og samtidig understøtter en langsigtet omstilling til bl.a. hybridløsninger, elvarme, varmepumper og fjernvarme. Energifonden offentliggjorde i fredags en rapport, der giver et bud på, hvordan vi kan komme derhen.

Rapporten, som er et roadmap for omstilling af naturgas for rumvarme, er finansieret af Energifonden. Den er udarbejdet af EA Energianalyse, og har professor Peter Birch Sørensen som formand. Evida, Energinet, Dansk Fjernvarme, Dansk Energi, TEKNIQ og Foreningen Biogasbranchen har deltaget i styregruppen.

Rapporten slår i tråd med Klimapartnerskabet for Forsyning og Energis anbefalinger fast, at grøn gas i mange tilfælde er et vigtigt element der, hvor det ikke er økonomisk effektivt at elektrificere eller udbygge med fjernvarme. Rapporten konstaterer, at grøn gas også på længere sigt er en nødvendig, marginal forsyningskilde ved udfasning af naturgas. Det vil kunne sikre en betydelig reduktion af CO2-udledningen for hele opvarmningen, hvor det samlede gasforbrug vil falde og være grønt i 2030.

Det anbefales i rapporten, at gasforbruget til opvarmning skal reduceres ved at omstille til hybridløsninger, elvarme, varmepumper og fjernvarme. Det anbefales også, at biogasudbygningen skal fortsætte i Danmark, så det tilbageværende forbrug af naturgas i husholdninger samt handels- og servicesektoren, helt bliver erstattet med biogas gerne allerede i 2030. Denne udskiftning skal være med til at sikre målsætningen om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

Vi tror på, at vi med åbenhed og dialog finder de rigtige veje i de påkrævede forandringer af varmesystemet og ikke mindst i den grønne omstilling. Derfor vil vi meget gerne bidrage med vores viden og data helt fra projekternes start.

Peter Kristensen, chef for Marked & Forretningsudvikling

Rapporten giver sit bud på den samfundsøkonomiske optimale opvarmning i 2040 og 2030, og også nogle bud på, hvilke virkemidler som er nødvendige for at nå dertil. Der lægges op til markante ændringer, og for at undgå en unødig dyr omstilling bør den ske løbende og med implementering frem imod 2040. Omstillingen kan for eksempel ske i takt med, at eksisterende naturgasfyr når enden på deres levetid. Det vil sikre den bedste økonomi for husholdningerne, som får fuld udnyttelse af deres investeringer. I den mellemliggende periode, hvor traditionelle gasfyr løbende konverteres til andre opvarmningsformer, kan der med fordel anvendes biogas, som på længere sigt vil blive frigjort til andre formål.

"I en udfasning, hvor vi ikke tager hensyn til de eksisterende apparaters levetid, risikerer vi unødigt store omkostninger for forbrugerne og i øvrig infrastruktur, som ikke tidsnok og i passende tempo vil være klar til at overtage gasforbruget," siger Peter Kristensen, som er chef for Marked & Forretningsudvikling i gasdistributionsselskabet Evida.

Rapporten peger desuden på, at der er mange fordele forbundet med hybridvarmepumper. Hybridvarme er en kombination af et gasfyr og en luft til vand-varmepumpe. Når vinden blæser, og der er meget vind-strøm i nettet, sørger varmepumpen for både opvarmning af boligen og det varme vand. Gasfyret bruges kun, når det er rigtig koldt udenfor og til at sikre temperaturen på det varme vand.

Det er en kæmpe omstilling af det danske samfund, som vi er i gang med. Det kræver et tæt samarbejde mellem forsyningsselskaberne (gas, el og fjernvarme) samt kommuner. Evida kender kunderne godt og kan bidrage med viden om gassystemets struktur og muligheder i denne proces, men også i høringsprocesser for projektforslag, så de bliver så gnidningsfrie som muligt.

Derfor bidrager Evida gerne med viden, når kommuner og øvrige energiselskaber skal lave ændringer på varmeforsyningsområder (el og fjernvarme) eller produktionsanlæg.

"Vi tror på, at vi med åbenhed og dialog finder de rigtige veje i de påkrævede forandringer af varmesystemet og ikke mindst i den grønne omstilling. Derfor vil vi meget gerne bidrage med vores viden og data helt fra projekternes start," forklarer Peter Kristensen.

Rapporten “Roadmap: Udfasning af naturgas til rumvarme” kan læses her.

Mia Josiassen

kommunikations- og sekretariatschef

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler