mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Statens gasdistributør, Evida, vil nedbringe antallet af overgravninger af gasnettet. DI Dansk Byggeris Kabel- og Ledningssektion bakker op om Evidas kampagne, der skal reducere antallet af overgravninger.

Overgravninger kan både være forbundet med risiko for person- og materielskade, forårsage metanudslip og sætte forbrugernes gasforsyning på pause. Derudover kan udbedring af skaden være forbundet med store udgifter for entreprenøren.

Evida oplever årligt mere end 400 overgravninger af gasledningsnettet, og fra 2019 til 2020 er antallet af overgravninger steget fra 408 til 441. Selvom graveaktiviteten i samfundet er høj, er det stigende antal en udvikling, Evida ønsker at vende. Mange af overgravningerne kan ifølge Evida undgås, hvis entreprenøren sørger for at indhente ledningsoplysninger, der viser gasledningernes placering, inden der graves i jorden.

Igangsætter ny kampagne

Evida igangsætter henover efteråret derfor en kampagne, der skal gøre entreprenører m.fl. opmærksom på vigtigheden i at indhente ledningsoplysninger via LER, inden der graves i jorden.

"Som en del af Danmarks kritiske infrastruktur har vi i Evida særlige forpligtelser til at sikre, at gasforsyningen hele tiden er i orden, så forbrugere og industrien altid har gas til rådighed. Vi har også et særligt fokus på at undgå ulykker med gas og udslip af metan. Vi har derfor stort fokus på at informere forbrugere og entreprenører om vigtigheden i, at der indhentes ledningsoplysninger, inden der graves i jorden," siger Søren Hylleberg Sørensen, driftsdirektør i Evida.

Ifølge driftsdirektøren er der naturligvis ingen, der bevidst graver en gasledning over, men når det alligevel sker, kan det være en alvorlig sag. Overgravninger af gasledninger med en eventuel efterfølgende antændelse af gassen kan medføre uoverskuelige konsekvenser med f.eks. personskader, bygnings- og materielskader.

Bedre sikkerhed og færre omkostninger

Sikkerheden på arbejdspladsen og det tilhørende arbejdsmiljø for såvel entreprenørerne som Evidas medarbejdere er altafgørende. Det er ligeledes uhyre vigtigt, at gasforsyningen i området ikke forstyrres af overgravninger og deraf manglende gasforsyning til såvel private-, erhvervs- og industrielle gasforbrugere. Det er både frustrerende for forbrugerne, dyrt for Evida og for entreprenørerne, der skal betale for genetableringen og for ”udetiden” blandt entreprenører og materiel.

"Vi er – som en del af branchen – selvfølgelig interesseret i, at der sker så få overgravninger som muligt, så samfundsomkostningerne reduceres mest muligt. Det gøres bedst ved, at der udføres et ordentligt forarbejde inden gravearbejdet påbegyndes. Med det nye LER 2.0 er det arbejde gjort endnu nemmere for os entreprenører at tilvejebringe og planlægge ud fra de relevante ledningsoplysninger," udtaler Flemming Skøtt, tidl. bestyrelsesmedlem i DI Dansk Byggeris Kabel- og Ledningssektion og administrerende direktør for Munck Forsyningsledninger.

Derudover skal man som entreprenør være opmærksom på, at man normalt ikke er forsikret, hvis man ikke har ledningsoplysningerne på arbejdsstedet, når man graver.

FAKTA

 • Cirka 80% af alle overgravninger er forårsaget af entreprenører, der arbejder med anlæg af kabler (el og telefon), veje og bygninger, kloakledninger, kommunale vandforsyninger eller anlæg af fjernvarmerør.
 • I 2019 skete der i alt 408 overgravninger af Evidas gasdistributionsnet
 • I 2020 skete der i alt 441 overgravninger af Evidas gasdistributionsnet
 • I 2019 modtog Evida 96.596 ledningsforespørgsler. I 2020 steg dette tal til 111.968 ledningsforespørgsler
 • Hvis der fokuseres på antallet af overgravninger i forhold til antallet af ledningsforespørgsler, giver det en beskadigelse på 0,42 % i 2019 og 0,39 % i 2020

Sådan indhentes ledningsoplysninger

 1. Fremsøg information på ler.dk og få tegninger tilsendt
 2. Gennemgå tegninger omhyggeligt
 3. Kontakt distributionsselskabet (se kontaktinfo nedenfor) og få evt. ledningen påvist, hvis ledningen ikke kan afsættes ud fra tegningen

Ved spørgsmål til tegningerne eller afstandskrav, kan Evidas ledningsinformation kontaktes, inden der graves.

Evidas ledningsinformation kan kontaktes på:

 • Evida Nord (Nord- og Midtjylland samt Københavnsområdet):
  62 25 90 85, e-mail: ledningsinfo@evida.dk
 • Evida Syd (Syd- og Sønderjylland, Fyn og det øvrige Sjælland):
  70 21 30 46, e-mail: ledningsinfo@evida.dk

Pressekontakt

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler