mail telefon tilmelding

Den 15. december 2021 offentliggjorde regeringen sin Power-to-X-strategi, hvor Energinet og Evida skal have mulighed for at eje og drive brintinfrastruktur.

Derudover blev det besluttet at ændre Evidas formålsbestemmelse, så selskabet i højere grad kan arbejde for den grønne omstilling ved at beskæftige sig med flere grønne gasarter som brint og CO2 og dermed medvirke til at reducere Danmarks CO2 udslip med 70% i 2030.

Baseret på Evidas dialog med markedsaktører kan der være et potentiale i at etablere et effektivt og på sigt landsdækkende distributionsnet til brint, der understøtter etableringen af et stærkt hjemmemarked med beskæftigelse og værditilvækst og samtidig understøtter fremtidig eksport af grøn brint.

Udfasning af naturgas muliggør decentral og fleksibel brintinfrastruktur
Danmark har således en unik mulighed for at etablere sig som en af verdens førende PtX-nationer med et stærkt hjemmemarked, hvor der både er stor produktion og stort forbrug af brint, herunder omdannelse til andre forarbejdede energiprodukter og dermed værditilvækst i Danmark.

Allerede i dag skyder PtX-projekter op vidt fordelt over danmarkskortet og tegner konturerne af et fremtidigt marked, hvor der både vil være udbud af og efterspørgsel på brint til enten direkte anvendelse eller som led i produktionen af nye grønne brændstoffer.

En række analyser samt dialog med markedsaktører peger på, at det vil være muligt trinvist at udvikle en effektiv, landsdækkende brintinfrastruktur til brintdistribution, der understøtter etableringen af et stærkt hjemmemarked, og understøtter muligheden for fremtidig eksport af grøn brint.

Genanvendelse af eksisterende gasnet til brint
En rapport fra det transeuropæiske samarbejde Ready4H2 peger på, at 96 % af selve rørmaterialet fra det europæiske gasdistributionsnet er egnet til at blive omstillet til brint, hvis det vurderes relevant i fremtidens energisystem. Det åbner muligheder for trinvist at udvikle en effektiv, landsdækkende infrastruktur til brintdistribution.

"Danmark har et vidtforgrenet gasnet, som med 18.000 km gasledninger strækker sig fra Skagen til Sønderborg og Sydfyn og fra Esbjerg til Helsingør. I takt med at naturgas udfases til individuel opvarmning, vil der blive skabt plads i gasnettet. Det betyder, at Danmark har en mulighed for at genbruge dele af gasnettet til transport af brint. Ved at genbruge det eksisterende rørnet til brint, kan vi opnå store besparelser og samtidig skåne både vores miljø og natur," siger Evidas strategi- og udviklingsdirektør Peter Kristensen.

Udfasning af naturgas og opbygning af distributionsnet til brint kan således gå hånd i hånd.

Som det er tilfældet med biogas i Danmark, forventes mange nye PtX-anlæg skyde op over tid. Hvis vi skal forløse det fulde potentiale, kan der således være behov for et fleksibelt brintnet, der kan tilpasses udviklingen og møde fremtidige behov for både aftag og tilførsel af brint.

Et distributionsnet for brint skal derfor designes og udbygges, så det understøtter den organiske udvikling og samtidig sikrer lavest mulige driftsomkostninger til transport af brinten (kompression).

Ud fra de betragtninger kan det overvejes at designe med udgangspunkt i en struktur, der gradvis udbygges og tilpasses i takt med at det danske PtX-marked (produktion og forbrug) udvikler sig.

Evida vil med en opbygning af et dansk distributionsnet til brint være i stand til at bringe mange års erfaring med:

  • 18.000 km. rørført infrastruktur,
  • 400.000 kunder
  • tilslutning af decentral produktion af energi
  • 24-7-365 sikkerhedsorganisation ved overgravning af rør og gaslugt

Og kunne således være med til at sikre Danmark en effektiv infrastruktur for grøn omstilling og dansk værditilvækst.

 

Mia Josiassen

kommunikations- og sekretariatschef

Del
Kundeservice

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler