mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Knap halvdelen af de adspurgte markedsaktører inden for CO2-fangst, -lagring og -anvendelse (CCUS) angiver i ny markedsdialog, at deres projekter styrkes væsentligt af rørført CO2-infrastruktur. Det er særligt aktører, der skal fange CO2, der efterspørger rørledninger og særligt aktører med stor CO2- udledning.

Som ejer af gasdistributionsinfrastrukturen i Danmark har Evida gennemført en markedsdialog med nuværende og potentielle CO2-aktører.

Markedsdialogens formål er at afdække, hvordan en CO2-infrastruktur bedst muligt støtter op om markedsaktørernes behov for at give de bedste muligheder for en fortsat udvikling og realisering af den danske CCS-strategi.

- CO2-fangst, -lagring og -anvendelse er et nyt og endnu umodent marked, så billedet vil sandsynligvis udvikle sig de kommende år, men denne første nationale markedsdialog giver en  første indikation af, hvordan CO2-markedet i Danmark kan udvikle sig. Det er vigtig viden for, at vi kan komme i gang i tide med de tiltag, som kan understøtte markedets udvikling. Det gælder for eksempel en dedikeret CO2-infrastruktur, siger Evidas administrerende direktør Kim Søgård Bering Kristensen.

Rørført infrastruktur kan styrke businesscasen
28 CO2-aktører har deltaget i markedsdialogen og dækker tilsammen mindst 35 projekter. Knap halvdelenaf aktørerne angiver, at deres projekter styrkes væsentligt af eller ikke kan blive rentable uden en rørført CO2-infrastruktur.

Det er særligt fangstaktørerne, der ser CO2-rørledninger som en styrkelse af deres businesscase. Derudover bliver rørinfrastruktur relevant for fangstaktørerne, når volumenerne bliver så store, at lastbiltransport ikke længere er mulig. Ved små mængder vil lastbiler være i stand til at dække behovet for transport, angiver aktørerne.

Markedsaktørerne angiver et stort fangstpotentiale på ca. 5,6 mio. ton CO2 i 2030. Det er mere end dobbelt så stort som den forventede anvendelse. Det betyder, at langt det meste CO2 i første omgang skal transporteres til lager offshore og onshore.

Mens fangst af CO2 er spredt over hele Danmark, er projekter om anvendelse af CO2 primært placeret i Jylland.

Flere aktører opfordrer til, at CO2-infrastruktur sammentænkes med anden infrastruktur for eksempel til brint eller fjernvarme og med internationale rørforbindelser for at opnå stordriftsfordele.

-Der tegner sig et billede af, at der i løbet af en tiårig horisont vil være behov for at kunne transportere CO2 til lagre onshore og offshore, men også til anvendelse i Power-to-X-anlæg til produktion af grønne brændstoffer. Derfor kan der være store synergier i at sammentænke etablering og drift af infrastruktur til CO2 og brint, siger Kim Søgård Bering Kristensen.

Markedsdialogen om CO2-infrastruktur i Danmark præsenteres i dag på konferencen ”Hvordan serfremtiden for CO2 ud i Danmark?” og kan læses i sin fulde længde her.

Fakta

  • Markedsdialogen er foretaget i samarbejde med KPMG.
  • 28 CO2-aktører har deltaget i markedsdialogen og dækker tilsammen mindst 35 projekter.
  • 17 af de deltagende aktører arbejder enten udelukkende med CO2-fangst eller med både fangst og anvendelse af CO2.
  • Markedsaktørerne forventer at være i drift mellem 2025 og 2030. Kun få af de adspurgte markedsaktører forventer at være i drift inden 2025

Malene Hadrup

senior kommunikationsrådgiver

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler