mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Biogassen udgør nu cirka en fjerdedel af gassen i gasnettet, og biogassen bidrager i stigende grad til forsyningssikkerheden og et bæredygtigt energisystem herhjemme. I en ny rapport gør Evida status på biogassens bidrag og ser samtidig på, hvordan transport af brint i rørført infrastruktur kunne tage sin begyndelse og udvikle sig. Evida forventer nemlig, at brintproduktion herhjemme på mange måder vil udvikle sig på samme måde, som biogasproduktionen har gjort.

Krigen i Ukraine har skubbet yderligere til udviklingen af at gøre samfundet så uafhængig af naturgas som mulig. Spørgsmålet lige nu er derfor blandt andet, om der kan skrues yderligere op for leverancerne af biogas?

”Set fra et systemperspektiv er svaret ja - der er kapacitet i store dele af gasnettet til at modtage endnu mere biogas end i dag. Vi kan desuden skabe yderligere kapacitet ved at fremrykke investeringer i netforstærkninger, så vi i endnu højere grad kan flytte gassen fra de områder, hvor den bliver produceret og ud til forbrugerne i andre dele af landet. Opgaven er kompleks og stor, men vi er klar til at løse den,” siger strategi- og udviklingsdirektør i Evida Peter Kristensen.

Førende i Europa på biogas
Danmark er allerede i dag det land i Europa, som har den største andel af biogas i sit gassystem i forhold til gasforbruget og har en fordelagtig position i forhold til at øge andelen endnu mere. Forventningen er, at yderligere 5-7 anlæg kobles på gasnettet i år, og at de eksisterende anlæg ligeledes vil kunne skrue op for produktionen flere steder.

Hvor naturgassen kommer ind i Danmark fra Nordsøen og Europa via transmissionsnettet, så kommer biogassen ind i gasnettet decentralt. 51 biogasanlæg placeret rundt omkring i landet leverer i dag biogas til nettet, og Evida har nu mere end otte års erfaring med at tilkoble anlæggene og balancere et gasnet og et gasflow med mange flere kilder end tidligere.

Den viden og erfaring kan også bruges i opbygningen af rørført infrastruktur til brint. Og arbejdet kan gå i gang i løbet af få år.

”Fra midt i 2020’erne og frem mod 2030 kan rørført brintinfrastruktur forbinde de enkelte producenter og aftagere med hinanden. Det er Evidas forventning, at de første lokale strækninger vil kunne etableres på 2-3 år og sættes i drift omkring 2025, mens længere regionale strækninger vil tage 4-5 år at eta­blere,” siger Peter Kristensen.

Mens de første strækninger brintnet vil være nyanlæg, er der store perspektiver i på sigt at genanvende dele af det eksisterende gasnet til brint.

Midt- og Nordjylland har potentiale til at blive det første sted, hvor en dedikeret brintinfrastruktur kan blive etableret. Her har Evida, Eurowind, Greenlab og Gas Storage Denmark i et samarbejde fundet frem til, at det er teknisk muligt at etablere en 170 km lang brintinfrastruktur i det midt- og nordjyske, og at det vil koste mellem 1,3 og 2 kr. at transportere et kilo brint.

Rapporten ”Biogas peger på vejen for brint” er udgivet af Evida, marts 2022.

Malene Hadrup

senior kommunikationsrådgiver

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler