mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Markedsaktører peger på, at rørført brintinfrastruktur er en forudsætning for, at Danmark kan blive ikke bare en brintnation, men også en Power-to-X-nation.

Det kom til udtryk, da Evida afholdt en konference om brintinfrastruktur og senest i resultatet af den markedsdialog, som Evida og Energinet for nylig har gennemført i samarbejde med Energistyrelsen.

I en ny publikation ”Skaber brintinfrastruktur vækst?” sætter Evida fokus på, hvilken værdi brintinfrastruktur kan få for markedet og for det danske samfund, og på hvordan udviklingen af rørført brintinfrastruktur i Danmark kan tage sig ud med en markedsbaseret tilgang.

Evidas tilgang til arbejdet med at etablere en brintinfrastruktur er markedsbaseret. Og vi ser allerede nu konturerne af et brintmarked med aktører fordelt rundt omkring i landet, der vil få behov for en infrastruktur, som transporterer brinten mellem producent og aftager. Vi forudser således behov for en fasedrevet udvikling af brintinfrastruktur i takt med, at brint- og Power-to-X-anlæg skyder op rundt omkring i landet. Startende med behov for lokal og regional infrastruktur, som efterhånden bindes sammen i større og større netværk, til vi til sidst har en sammenhængende, national brintinfrastruktur,” siger Peter Kristensen, strategi- og udviklingsdirektør i Evida.

Brintinfrastruktur i Danmark skal ifølge direktøren løse tre opgaver: Den skal understøtte PtX-pro­duktion og udviklingen af et stærkt hjemmemarked, den skal balancere elsystemet, og den skal give mulighed for eksport af brint.

Danmark har med sine nuværende og kommende vindkraftressourcer et sær­deles godt udgangspunkt for produktion af grøn brint.

I PtX-aftalen, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget står bag, forventes der i 2030 4-6 GW elektroly­sekapacitet. I en nyligt gennemført markedsdialog, som Evida og Energinet står bag, har aktørerne meldt projekter ind på i alt 14 GW elektrolysekapacitet i 2030.

Med udgangspunkt i 5 GW og en antagelse om 5000 fuldlasttimer vil vi i 2030 have 20.000 GWh brint i et dansk energisystem. Til sammenligning forventes hele det nationale metan­gasforbrug i 2030 at være på ca. 16.000 GWh. Det vidner om store perspektiver inden for fremtidens grønne gasser.

”Vi ser med andre ord ind i en transformation af et dansk gassystem mod to systemer i 2030, der baserer sig på henholdsvis biogas og brint,” siger Peter Kristensen.

Publikationen ”Skaber brintinfrastruktur vækst?” er udgivet af Evida, november 2022

Malene Hadrup

senior kommunikationsrådgiver

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler