mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Evida, Vestjyllands Andel og GreenLab anlægger nu det første kommercielle rørførte brintinfrastruktur i et testområde, der skal forbinde GreenHyScale projektets brintproduktion og forbruget hos Vestjyllands Andels “Søstjernefabrik” hos GreenLabs industripark i Skive. Der bliver tale om en teststrækning på 0,5 km, og den første brint forventes at flyde igennem røret i 2023.

Etableringen og driften af brintinfrastrukturen vil give ny viden til både brintproducenter, -forbrugere og -infrastrukturejere og skabe nye værdikæder for Power-to-X. Rørstrækningen bliver dermed et centralt forberedende skridt frem mod udrulningen af brintinfrastruktur i større skala i Danmark.

GreenLab og Evida har via ClusterNortH2-alliancen haft et tæt samarbejde, som nu fører til Evidas første kommercielle rørførte brintinfrastruktur, HySymbiosisNet. Ved at igangsætte denne teststrækning tager projektparterne et vigtigt skridt til en mulig realisering af dansk brintinfrastruktur, der samtidig er et led i det forberedende arbejde frem mod, at den endelige rolle- og ansvarsfordeling for fremtidens brintinfrastruktur falder på plads.

”Vi ser meget frem til at bevæge os væk fra skrivebordsundersøgelserne og tage skridtet videre i den rivende udvikling inden for den danske PtX- og brintsektor. Det bliver Evidas første kommercielle rørførte brintinfrastruktur, der skal være med til, at vi bliver klar til at understøtte fremtidens behov for transport af brint,” siger Kim Søgård Bering Kristensen, Evidas administrerende direktør.

Rørstrækningen vil til en start forbinde Power-to-X projektet GreenHyScales brintproduktionsanlæg i GreenLab og Vestjyllands Andels “Søstjernefabrik”, som kan bruge brinten som alternativ til naturgas og hermed fortrænge fossile brændsler ved indirekte elektrificering. På sigt skal strækningen udvides, når de næste brintproducenter og -forbrugere hos GreenLab får et brintbehov. Det vil give vigtig viden, som kan udnyttes, hvis en regional brintinfrastruktur mellem Mariager Fjord og Skive skal idriftsættes i 2026, som ClusterNortH2-alliancen har sat som mål.

Vi er stolte af, at vi i fællesskab med projektpartnerne går forrest for at få etableret en Power-to-X drevet brintinfrastruktur i Danmark. Derudover et det vigtigt for os at få skabt en cirkulær økonomi i GreenLab, hvor PtX er iscenesat i en klyngemodel på tværs af sektorer. På denne måde kan vi på endnu bedre vis understøtte partnerne i vores grønne industripark. Det muliggør også, at vores partnere kan tilpasse brintforsyningen afhængig af deres egen drift og produktion. På sigt ser vi frem til at blive tilkoblet en fælles brintinfrastruktur i det midt- og nordjyske, hvor vi kan bidrage med brint fra vores 100 MW Power-to-X GreenHyScale-projekt,” siger Christopher Sorensen, CEO, GreenLab.

Stort potentiale

På den såkaldte ”Søstjernefabrik”, som har været en del af GreenLab siden 2018, forarbejder Vestjyllands Andel marineråvarer til lokalt produceret protein. Og grovvareselskabet ser et stort
potentiale i at bruge brint som grønt energi-alternativ til nogle af de industrielle processer.

"Jo flere alternative forsyningslinjer, vi har i vores energiforbrug, jo mere risiko tager vi ud af produktionen. Derfor glæder vi os over at være en del af HySymbiosisNet-projektet, fordi det samtidig er i god tråd med Vestjyllands Andels ambitioner om at levere grønne løsninger til vores medlemmer og dansk landbrug i almindelighed. Ydermere er vores engagement i projektet i naturlig forlængelse af beslutningen om at bo i GreenLab. Dette er forhåbentlig startskuddet til at etablere endnu flere cirkulære løsninger på tværs af industriparken", lyder det fra Steen Bitsch, CEO i Vestjyllands Andel.

ClusterNortH2-alliancen har tidligere offentliggjort en rapport, som konkluderede, at brint kan transporteres rundt i et 170 km brintnet for 1,3-2 kr./kg. Og i en ny statusrapport har ClusterNortH2’s
parter - Gas Storage Denmark, Eurowind, GreenLab og Evida - analyseret hinandens tidslinjer, som peger på, at det vil være muligt at idriftsætte første regionale delstrækning på 100 km i 2026 mellem Mariager Fjord og Skive.


Faktaboks HySymbiosisNet:
Partnerne bag HySymbiosisNet er Evida, GreenLab, Vestjyllands Andel, GreenHyScale. I første fase skal der etableres ca. 500 meter stålrør inklusiv en modtager- og afgangsstation ved hhv. Vestjyllands Andel som forbruger og GreenHyScale som producent.


Faktaboks ClusterNortH2:
ClusterNortH2 er en samarbejdsalliance, der består af Evida, Gas Storage Denmark, Greenlab og Eurowind Energy. Alliancen har til formål at forstå de teknoøkonomiske muligheder og barrierer for
at sammenkoble brintproducenter, -lagring og -forbrugere i Midt- og Nordjylland. Du kan læse den seneste statusrapport om ClusterNortH2 her.


Faktaboks GreenHyScale:
GreenHyScale er et €30 MIO EU-støttet Power-to-X projekt, der har til formål at afsøge, hvordan grøn brint kan produceres I stor skala. Målet er et 100 MW elektrolyseanlæg, der skal bygges I GreenLab, men kunne repliceres I hele verden. Læs mere om projektet og projektpartnerne her: https://greenhyscale.eu/


Faktaboks Vestjyllands Andel:
Vestjyllands Andel er Danmarks tredje største andelsgrovvareselskab med en årlig omsætning på 2,8 mia. kr. Med fokus på praktisk innovation udvikler og leverer selskabet kvalitetsfoderløsninger til flere end 4.000 medlemmer. Samtidig investerer og engagerer Vestjyllands Andel sig i den grønne omstilling - under behørig hensyntagen til klima, vandmiljø, fossil reduktion og dansk landbrug. I dén henseende er “Søstjernefabrikken” i GreenLab, hvor diverse råvarer fra havet og fjorden forarbejdes til lokalt producerede proteiner, et af flere eksempler herpå.


Yderligere information - Kontaktoplysninger
Evida
Mia Josiassen
Kommunikations- og sekretariatschef
miajo@evida.dk
+45 25 19 40 64

GreenLab
Linda Fejerskov
Communications Lead
life@greenlab.dk
+45 29 81 17 22


Vestjyllands Andel
Brian Bøgh Kristensen
Kommunikations-og marketingschef
bbk@vja.dk
51965857

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler