mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Evida er en del af energisektoren og har det overordnede ansvar for gasdistributionssystemet, som er en del af Danmarks kritiske infrastruktur. Evida har en robust driftsøkonomi baseret på organisering med regulerede selskaber og et serviceselskab.

I de kommende år vil Danmarks gasforbrug ændre sig markant. Husholdningskunderne vil blive frakoblet, de energitunge virksomheder vil bruge mere gas, og biogasproduktionen vil være stærkt stigende. Dermed ændrer Evidas kundesammensætning sig, så den i fremtiden i højere grad består af erhvervskunder, der ikke kan elektrificere deres produktion, samt fjernvarmen, der bruger gas som en vigtig reserve til ekstra varme på kolde dage. Gasnettet leverer i dag en mængde energi til denne type af kunder, der svarer til en tredjedel af Danmarks samlede elforbrug.
Det stiller en række nye krav til Evidas gasinfrastruktur, som ikke tidligere er set nogen steder i verden.

Som ejer 18.000 kilometer infrastruktur, der forgrener sig til det meste af Danmark, vil Evida tilpasse, udbygge og optimere driften af gassystemet, så infrastrukturen er klar til fremtidens energisystem med 100 % biogas, som fortsat skal sikre forsyningssikkerheden i det danske energisystem.

Samtidig gør Evida klar til at distribuere CO2 og brint, der er vigtige brikkere i den omstilling, det danske energisystem står i, så Danmark i 2050 kan være uafhængig af fossile energiformer. Evida er en vigtig del af den udvikling og spiller en væsentlig rolle i, at Danmark når sine klimamål.


Vision & mission

Vores vision 
Sikker grøn omstilling med stabil gasforsyning.

Vores mission 
Evida er hele Danmarks gasdistributionsselskab som med effektive og grønne løsninger forbinder producenter med aftagere af rørført gas.

Vi arbejder for omstillingen til grøn energi og agerer proaktivt for at sikre konkurrence-og bæredygtige løsninger.

Det gør vi til gavn for klimaet, vores kunder, ejer og samfundet.

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler