mail telefon tilmelding

Evida blev dannet den 1. oktober 2019.

Gasnettet er en del af Danmarks kritiske infrastruktur. Derfor blev det politisk besluttet i 2016, at ejerskab, drift og vedligehold af den del af gasnettet, der tilhørte DONG Energy, skulle varetages af et statsligt selskab. Det betød, at Dansk Gas Distribution (DGD) blev etableret i forbindelse med børsnoteringen af DONG Energy og solgt til det statsejede transmissionsselskab Energinet.

I efteråret 2016 vedtog den daværende regering en ny forsyningsstrategi. Strategien indeholdt blandt andet en beslutning om, at den danske gasdistribution skulle samles i ét fælles statsligt selskab.

Derfor opkøbte Energinet det kommunalt ejede distributionsselskab, NGF Nature Energy, som blev lagt sammen med DGD i maj 2018.

I april 2019 overtog Energinet ejerskabet af HMN Gasnet, som også var et kommunalt ejet selskab, således at det samlede ejerskab af gasnettet blev samlet under Energinet.

Den 1. oktober 2019 blev HMN Gasnet med DGD lagt sammen og Evida født, og målsætningen om, at gasnettet skal ejes og drives af en statslig virksomhed, er dermed nået.

Pr. 1. januar 2021 har Finansministeriet opkøbt og overtaget Evida.

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler