mail telefon tilmelding

Bestyrelse og direktion 
Evida er et selskab under Finansministeriet. 

Bestyrelsen for Evida er: 

Charlotte Strand, formand 

Charlotte Strand har blandt andet indsigt i forvaltnings- og complianceområder og erfaring med strategisk transformation i børsnoterede virksomheder og drift i komplekse forretningsmiljøer.

Udover bestyrelsesformandsposten hos Evida er hun bestyrelsesmedlem i Aibel AS, Aibel ASA, Reventus Power Ltd, PostNord AB, Per Aarsleff A/S og Lakrids by Johan Bülow A/S. Hun har tidligere bl.a. har været Senior Vice President hos DONG Energy (nu Ørsted A/S) som CFO for Wind Power.”

Thomas Dalsgaard, næstformand

Thomas Dalsgaard er partner hos Copenhagen Infrastructure Partners og bestyrelsesformand for Dansk Retursystem.
Han har bl.a. erfaring som administrerende direktør for Ørsted Bioenergy & Thermal Power, ligesom han har været Senior Vice President hos DONG Energy.

Han har derfor indsigt i strategisk transformation, ligesom han har erfaring med grøn omstilling af Ørsteds varme- og elproduktionsaktiviteter.

Susanne Juhl

Susanne Juhl har tidligere været administrerende direktør for HMN Naturgas i 8 år og har derfor en stor faglig viden inden for gasdistribution og Evidas virksomhed, herunder regulatoriske spørgsmål og grøn omstilling. Hun har derudover erfaring med topledelse og strategisk transformation.

Hun beskæftiger sig i dag primært med bestyrelsesarbejde. Udover at være medlem af bestyrelsen for Evida, er hun også formand for bestyrelsen i HOFOR og i Biofos, næstformand for bestyrelsen i M.J. Eriksson A/S og Nunaoil A/S og medlem af bestyrelsen for DTU og  JP/Politikens Hus A/S samt Politiken Fonden. Derudover er hun selvstændig rådgiver.

Peder Lundquist

Peder Lundquist er CEO i EKF Danmarks Eksportkredit, hvor han beskæftiger sig med finansiering af dansk erhvervslivs eksport og internationalisering.

Han har desuden erfaring med omstilling af virksomheder og tidligere erfaring som afdelingschef og direktionsmedlem i Klima- og Energiministeriet samt Finansministeriet, hvor han arbejdede med bl.a. statens selskaber, energi og klima, regulering af forsyningssektorer og EU.

Henning Overgaard, bestyrelsesmedlem

Henning Overgaard

Henning Overgaard er forbundsformand hos 3F, og han har således stor indsigt i arbejdsmarkeds- og arbejdstagerforhold, hvilket kan være særligt relevant for Evida som udflyttet og fusioneret selskab.

Henning Overgaard er bestyrelsesmedlem i 3F’s hovedbestyrelse, Fagbevægelsens Hovedorganisation samt Fagbevægelsens Hovedorganisations Forretningsudvalg. Derudover er han bestyrelsesmedlem i Pension Danmark AKF Holding A/S samt AE-rådet og Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S – PlusKort.

Lene Fabricius Hansen

Lene Fabricius Hansen er fællestillidsrepræsentant og arbejder som driftstilsynsførende i Stenlille. Hun har mange års erfaring med kundekontakt samt drift- og vedligehold inden for gasdistribution.

Hun har som tillidsrepræsentant erfaring med at indgå aftaler om vilkår og politikker til gavn for både medarbejdere og virksomhed.

Lene Fabricius Hansen har desuden været medarbejdervalgt repræsentant i Energinets bestyrelse i et år.

Medarbejdervalgt repræsentant.

Christian Kern Kernel

Christian Kern Kernel er projektingeniør i Infrastruktur under Anlæg & Teknik.

Medarbejdervalgt repræsentant.


Virksomhedens daglige ledelse er: 

Kim Søgård Kristensen
administrerende direktør (CEO) 

Kim Søgård Bering Kristensen har bl.a. erfaring som administrerende direktør i Insero Horsens, der bl.a. arbejder med grøn omstilling. Han har 20 års ledelseserfaring, heraf 15 år som direktør med ansvar for forretninger med 150 til 1100 medarbejdere bl.a. som CTO hos televirksomheden TDC.

Peter Thomas Clausen
økonomidirektør (CFO) 

Peter Thomas Clausen har bl.a. erfaring som CFO for NRGi Infrastruktur-division og økonomichef for Baltship A/S og Martin Professional A/S (Martin Group).

Peter Kristensen
strategi- og udviklingsdirektør

Peter Kristensen har ligeledes titel af chef for Marked & Forretningsudvikling i Evida. Her før var Peter chef for Markedsudvikling hos HMN GasNet og har derudover blandt andet erfaring som direktør for Forretningsudvikling i Energimidt og som CEO i selskaberne FUMAC, Nordisk mobiltelefoni og TM Networks.

Thea Larsen
teknisk direktør (CTO)

Thea Larsen er administrerende direktør i Dansk Gasteknisk Center og var tidligere administrerende direktør for Rovsing Dynamics og GP Rovsing Dynamics.

Thea Larsen har bestyrelsesposter i bl.a. DTU, GERG, Marcogaz og Brintbranchen og er medlem af Innovationsfondens InnoBoosters Investeringspanel samt tidl. formand for EUDP.Selskabsstruktur

 

* Dansk Gasteknisk Center (DGC) er et 100% ejet datterselskab med egen direktion og bestyrelse.

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler