mail telefon tilmelding

Bestyrelse og direktion 
Evida er et selskab under Finansministeriet. 

Bestyrelsen for Evida er: 

Charlotte Strand, formand 

Charlotte Strand har blandt andet indsigt i forvaltnings- og complianceområder og erfaring med strategisk transformation i børsnoterede virksomheder og drift i komplekse forretningsmiljøer.

Udover bestyrelsesformandsposten hos Evida er hun bestyrelsesmedlem i PostNord AB, Climeon AB, Per Aarsleff A/S og Flügger A/S. Hun har tidligere bl.a. har været Senior Vice President hos DONG Energy (nu Ørsted A/S) som CFO for Wind Power.

Thomas Dalsgaard, næstformand

Thomas Dalsgaard er partner hos Copenhagen Infrastructure Partners og bestyrelsesformand for Dansk Retursystem.
Han har bl.a. erfaring som administrerende direktør for Ørsted Bioenergy & Thermal Power, ligesom han har været Senior Vice President hos DONG Energy.

Han har derfor indsigt i strategisk transformation, ligesom han har erfaring med grøn omstilling af Ørsteds varme- og elproduktionsaktiviteter.

Susanne Juhl

Susanne Juhl har tidligere været administrerende direktør for HMN Naturgas i 8 år og har derfor en stor faglig viden inden for gasdistribution og Evidas virksomhed, herunder regulatoriske spørgsmål og grøn omstilling. Hun har derudover erfaring med topledelse og strategisk transformation.

Hun beskæftiger sig i dag primært med bestyrelsesarbejde. Udover at være medlem af bestyrelsen for Evida, er hun også formand for bestyrelsen i HOFOR og i Biofos, næstformand for bestyrelsen i Nunaoil A/S og medlem af bestyrelsen for DTU og for Politiken Fonden. Derudover er hun selvstændig rådgiver.

Per Christensen

Per Christensen har siden september 2013 været forbundsformand for 3F, hvor han har været valgt i 35 år. Per Christensen har stor indsigt i arbejdsmarkeds- og arbejdstagerforhold, hvilket kan være særligt relevant for Evida som udflyttet og fusioneret selskab.

Per Christensen er endvidere bestyrelsesformand i PensionDanmark og i Arbejdernes Landsbank A/S, næstformand i Det Kongelige Teaters bestyrelse, bestyrelsesmedlem i Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) samt A/S A-Pressen.

Peder Lundquist

Peder Lundquist er konstitueret CEO i EKF Danmarks Eksportkredit, hvor han beskæftiger sig med finansiering af dansk erhvervslivs eksport og internationalisering.

Han har desuden erfaring med omstilling af virksomheder og tidligere erfaring som afdelingschef og direktionsmedlem i Finansministeriet, hvor han arbejdede med bl.a. statens selskaber, energi og klima, regulering af forsyningssektorer og EU.

Bestyrelsesmedlem Martin Damm

Martin Damm

Martin Damm har siden 2010 været borgmester i Kalundborg for Venstre, og han har været medlem af en kommunalbestyrelse siden 1998. Martin Damm repræsenterer KL i Evidas bestyrelse, hvor han siden 2018 været næstformand for KL’s bestyrelse. I perioden 2014 til 2018 var han formand for KL’s bestyrelse. Han har også tidligere har været formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Martin Damm er endvidere bestyrelsesformand i KOMBIT A/S og bestyrelsesmedlem i Sampension samt Kalundborg Forsyning A/S. Ligesom han også er medlem af Kommunernes Lønningsnævn.

Lene Fabricius Hansen

Lene Fabricius Hansen er driftstilsynsførende i Driftscenter Sjælland, Sektion 2, under Drift & Vedligehold.

Medarbejdervalgt repræsentant.

Christian Kern Kernel

Christian Kern Kernel er projektingeniør i Infrastruktur under Anlæg & Teknik.

Medarbejdervalgt repræsentant.


Virksomhedens daglige ledelse er: 

Ole Kalør
adm. direktør (CEO) 

Ole Kalør har erfaring som økonomidirektør og administrerende direktør for en række selskaber. Han har bl.a. været ansat i Arthur Andersen, Hewlett-Packard ApS, NCC Roads Holding AB og Fritz Schur Technical Group.

Ole Kalør er desuden bestyrelsesmedlem i Paschal Danmark A/S og bestyrelsesmedlem i Dansu A/S.

Søren Hylleberg
driftsdirektør (COO) 

Søren Hylleberg Sørensen har erfaring som driftsdirektør og administrerende i HMN GasNet, hvor han var ansat i 35 år inden fusionen til Evida. Derudover er han bl.a. næstformand i Dansk Gasteknisk Center.

Peter Thomas Clausen
økonomidirektør (CFO) 

Peter Thomas Clausen har bl.a. erfaring som CFO for NRGi Infrastruktur-division og økonomichef for Baltship A/S og Martin Professional A/S (Martin Group).Organisationsdiagram

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 6225 9114.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler