mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Den 1. januar 2024 ændrer din tarif for distribution sig.

Se tarifferne her.

Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål.

Hvorfor stiger distributionstariffen?

Det gør den, fordi vi ser en stigende mængde biogas i gassystemet og et ændret og markant lavere gasforbrug. Det giver et behov for at udbygge og skabe balance i gasdistributionssystemet, som medfører øgede omkostninger. 

Tariffen skal løbende afspejle de omkostninger, der er til at drive gasdistributionssystemet, og når de transporterede mængder er lavere end tidligere, og omkostningerne stiger, giver det sig udslag i en højere pris.

Forsyningstilsynet har godkendt den metode, som Evida beregner sine tariffer ud fra. Samtidig skal Evida overholde den lovgivning, som skal sikre, at vi ikke tjener mere, end vi skal bruge for at drive gasdistributionssystemet. Det holder Forsyningstilsynet øje med.

Hvad dækker stigningen?

Distributionstariffen er en pris pr. kubikmeter gas, man som kunde bruger. For Evidas indtægter betyder det, at når der bliver brugt meget gas, er indtægten høj, og når der bliver brugt mindre gas, er indtægten lavere. Men Evidas omkostninger til at drive gasdistributionssystemet er de samme, om forbruget er højt eller lavt.

Kan indtægterne ikke dækker omkostningerne til at drive gasdistributionssystemet, kan Evida hæve distributionstariffen. Har Evida omvendt haft højere indtægter end nødvendigt til at drive gasdistributionssystemet, skal distributionstariffen sænkes.

Det, vi ser nu, er, at der bliver brugt mindre og mindre gas, og at der også bliver færre kunder til at dække omkostningerne. Samtidig får vi mere og mere biogas ind i gassystemet. Det giver et behov for at udbygge og forstærke gasnettet, som igen koster penge, der skal dækkes af distributionstarifferne.

Når biogassen skal ud i gasdistributionssystemet betyder det investeringer i nye anlæg/stationer og deraf følgende driftsomkostninger, bl.a. til el til at holde anlæggene/stationerne kørende.

Kommer tariffen til at stige igen?

Vi kan ikke sige noget konkret om mulige nye tarifstigninger. Det afhænger af, om Evidas indtægter kan dække omkostningerne til at drive gasdistributionssystemet. Evida arbejder hver dag på at drive et effektivt gassystem.

Vi arbejder på en ny tarifmodel, som passer bedre til den virkelighed, vi ser ind i med faldende gasforbrug, mere biogas og færre men større gasforbrugere i takt med at flere og flere boliger skifter væk fra gas. Det skal gøre, at vi kan drive et effektivt og fremtidssikkert gasdistributionssystem og med nogle rimelige tariffer.

BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler