mail telefon tilmelding

Ved aflæsning skal følgende ting gøres:

På den mekaniske måler:

 1. Kontroller nummeret på gasmåleren stemmer med nummeret ved aflæsningsfeltet. (Det er et serienummer og står ved tælleværket eller som en label på måleren).
 2. Aflæs gasmålerens tælleværk, kun hele cifre (m3).

På konverteringsudstyret:

 1. Kontroller nummeret på udstyret stemmer med nummeret ved aflæsningsfeltet. (Det er et serienummer og står på enhedens typeskilt eller som en label på konverteringsudstyret.) 
 2. Aflæs ukorrigeret visning Vm eller m3 (UCm3 i aflæsningsfeltet).
 3. Aflæs konverteret (korrigeret) visning Vb eller Vn (Nm3 i aflæsningsfeltet).

 

 

Sådan fungerer konverteringsudstyret

Konverteringsudstyret omregner gassen, der løber igennem den mekaniske måler, til normalkubikmeter Nm3, som er det, du bliver afregnet efter. Enheden måler gastemperaturen og i nogle tilfælde også gastrykket, som den bruger ved omregningen.

Læs mere om de forskellige enheder herunder.

DC22 (Dancontrol)

Visning af forbrug

Ved tryk på den runde knap under displayet ændres displayvisningen.

Pkt. 2 Vm er den ukorrigerede visning.

Pkt. 3 Vb er den konverterede visning.

DC33 (Dancontrol)

Visning af forbrug

Displayvisningen ændres ved tryk på pil op og ned til højre for displayet.

Pkt. 1 er den mekaniske målervisning.

Pkt. 2 Vm er den ukorrigerede visning.

Pkt. 3 Vb er den konverterede visning.

DC55 (Dancontrol)

Visning af forbrug

Tryk på knappen til højre for displayet for forbrugsvisning.

Pkt. 1 er den mekaniske målervisning.

Pkt. 2 er den ukorrigerede visning.

Pkt. 3 er den konverterede visning.

EK280 (Honeywell Elster)

Visning af forbrug

Forbruget fremgår af displayet. Følg beskrivelsen øverst på siden for at aflæse.

FC1 (Honeywell Elster)

Visning af forbrug

Forbruget fremgår af displayet. Følg beskrivelsen øverst på siden for at aflæse.

Uniflo 900 (Flonidan)

Visning af forbrug

Anvend knapperne under displayet til visning af forbrug.

Uniflo 1200

Kunde-display

Øverste display er kunde-displayet. Her kan man se konverteret og ukorrigeret visning, samt i nogle tilfælde også gastemperatur, gastryk, korrektionsfaktor og fejlkode.

 

Menu-display

Nederste største display er menu-displayet. Her er det muligt at se forskellige opsætningsparametre på enheden.

 

Betjeningsknapper

For at aktivere displayene skal der trykkes to gange på højre pil. Derefter kan der skiftes mellem de forskellige visninger i kunde-display og menu-display med højre og venstre piletast.

Med knappen op og ned kan man skifte rundt mellem menupunkterne i menu-display.

 

Fejl på udstyret

Ved fejl vises feltet ALARM i kunde-displayet.

Unigas 61e (Kamstrup)

Betjeningsknapper

Tryk på pilen til højre og hold knappen inde for at skifte mellem udlæsningerne (Ca. 1 sekund)

En pil nedad i displayet viser, hvilken måling der bliver vist.

Ikonerne fra venstre mod højre betyder:

 • Vb, Konverteret forbrug i Nm3.
 • Vm, Målt forbrug i m3.
 • Gastemperatur målt i grader Celsius.
 • Gastryk målt i bar.
 • Udregnet korrektions faktor C.
 • Udregnet kompressibiliets-faktor Zb/Z.
 • Programmeret gas sammensætning HS, d, CO2, H2.
 • Alarm kode.

 

Fejl på udstyret

Ved fejl på udstyret vises der en pil nedad i højre side af displayet over 'i'-ikonet.

Unigas 300 (Kamstrup)

Visning af forbrug

Tryk på pilen til højre for at aktivere displayet og du får konverteret og ukorrigeret visning.

Converted volume = Konverteret forbrug i m3.

Unconverted volume = Målt forbrug i UCm3.

 

Betjeningsknapper

Tryk på pilen nedad for at vise kontroltællerværket, aktuel tryk og temperatur.

 

Fejl på udstyret

Tryk på pilen nedad. I displayet skal der stå "0" i Vb1err og Vcrr ellers kan der være fejl på målersystemet.

TC90 (Elster)

Visning af forbrug

Displayvisningen ændres ved at trykke pil op eller ned.

Kundeservice

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler