Din virksomhed må kun arbejde på gasinstallationer, hvis den er autoriseret og godkendt til at udføre vvs-gasinstallationer og gasservice.

Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på gasområdet, når det gælder gasinstallationer og -service.

Du kan finde krav, regler og gode råd på gassikkerhedsregler.dk

 


Tilsyn

Som vvs-installatør har du ansvaret for, at den samlede gasinstallation er udført efter gassikkerhedsloven og fabrikantens installationsvejledning. 

Evida fører på vegne af Sikkerhedstyrelsen stikprøvekontroller på gasinstallationer for at overvåge sikkerheden på installationerne. Vi laver kontroller på både nye og eksisterende installationer, udvalgt af Sikkerhedsstyrelsen.

Finder vi fejl på en installation, informerer vi vvs-installatøren og ejeren/brugeren direkte om, hvad fejlen er og giver en tidsfrist for udbedring, afhængig af fejlens karakter.

Typiske fejl

De fejl, vi finder, er typisk 

  • utætheder
  • dårlig forbrænding
  • aftrækssystemer, som ikke er samlet tilfredsstillende.

Aftrækssystemerne skal altid have særlig opmærksomhed. Når der en sjælden gang sker ulykker, er det næsten altid pga. defekt aftræk, som medfører kulilte i boligen.

Læs mere om tilsyn på gassikkerhedsregler.dk

Få svar på dine spørgsmål

Indtast postnummeret, for den adresse din henvendelse drejer sig om, så vi kan guide dig bedst muligt.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.


Hvis du lugter gas, ring til 7789 9000.

Har du spørgsmål rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler