mail telefon tilmelding
Gå til indhold

3. oktober 2023

Statens Afkoblingspulje er lukket

Statens afkoblingsordning dækker omkostningerne til frakobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse. Afkoblingsordningen gælder kun for opsigelser, som Evida modtager, når der er en pulje åben, og der er penge tilbage i puljen. Hvis du da opfylder kravene, bliver frakoblingen af din gasledning gratis for dig.

Opfylder du ikke kriterierne, eller er puljen tom, kan du fortsat opsige din gasforsyning mod betaling. Se prisen på en frakobling her

Kriterier

Disse kriterier skal du opfylde for at kunne få del i Afkoblingsordningen. Fritagelsen for gebyr bliver tildelt efter først til mølle-princippet.

Kriterierne gælder også for udlejningsboliger.  

Opfylder du ikke kriterierne, vil din frakobling være omfattet af et gebyr. Se prisen her.

Hvem er omfattet af afkoblingsordningen?

Private husholdninger, udlejere af udlejningsboliger og (andels)boligforeninger.

Hvad er kriterierne for en gratis afkobling?

Du skal have et årligt gasforbrug på 100-6.000 m3 (seneste afregningsår).

Du må ikke have et eller flere CVR-numre registeret på adressen, der i de seneste tre regnskabsår sammenlagt har modtaget de minimis-støtte, der oversiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR)

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår skal jeg opsige min gasforsyning?

Du skal opsige din gasforsyning pr. den dato, du overgår til en ny varmekilde. Du kan maksimalt opsige til en dato 12 måneder frem i tid.

Hyrer du selv en vvs-installatør til at tage din gasmåler ned, er det vigtigt, at du opsiger din gasforsyning inden nedtagningen.

Gebyrfritagelsen tildeles efter først-til-mølle-princippet. Det betyder, at de, som først indberetter et behov for afkobling, får tildelt gebyrfritagelsen, indtil puljen er tom.

Læs hvordan du opsiger

Hvor meget sparer jeg?

Hvis du får del i afkoblingsordningen, sparer du det gebyr, det normalt koster at blive frakoblet.

Opsiger du din gasforsyning og er omfattet af statens afkoblingsordning, betyder det, at du bliver frakoblet uden beregning. Du får altså ikke penge i hånden i form af et tilskud, men du undgår en regning.

Se normalt gebyr for frakobling

Hvor hurtigt frakobler i min gasforsyning?

  1. Når du har opsagt din gasforsyning, planlægger Evida at tage din gasmåler ned efter datoen for overgang til ny varmekilde, som er 7 dage efter den angivne dato. På grund af stor travlhed kan der desværre gå længere tid. Efter datoen for overgang til ny varmekilde, vil du ikke længere modtage acontoregninger. De stoppes automatisk, og du behøver ikke selv at foretage dig noget.
  2. Når en Evida-medarbejder har registreret, at din gasmåler er taget ned, giver Evida din gasleverandør besked, og derefter dannes slutopgørelsen af dit gasforbrug. På slutopgørelsen vil det blive modregnet, hvis du har indbetalt for meget på dine acontorater. Når du er slutafregnet, er du ikke længere gaskunde.
  3. Din gasledning og dit målerskab afkobler Evida rent fysisk, efter du er skiftet til en anden varmekilde. Dette har ingen betydning for, hvornår din slutopgørelse laves. Evida kommer hurtigst muligt. Der kan dog gå op til 18 måneder fra overgangsdatoen til ny varmekilde, da det bl.a. afhænger af geografisk placering. Selve gasfyret og den øvrige gasinstallation indenfor tager din vvs-installatør sig af.

Læs mere

BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler