mail telefon tilmelding Gå til indhold

Dit gasforbrug

Dit forventede gasforbrug

Sådan beregner vi det.

Dit forventede årsforbrug baserer vi på din husstands tidligere forbrug korrigeret ved hjælp af graddage. Derudover er beregningen baseret på husets alder og størrelse:

  • 7-8 m³ gas pr. m² i et nybygget hus
  • 10 m³ gas pr. m² i et nyere velisoleret hus
  • 15 m³ gas pr. m² i et ca. 20 år gammelt, men moderne parcelhus
  • 18 m³ gas pr. m² i et ældre hus med højt til loftet, der ikke er efterisoleret

For nye kunder, der tidligere har brugt olie og el, tager vi ydermere antal personer i husstanden med i beregningen.

Det forventede årsforbrug er altid beregnet på baggrund af det faktiske forbrug, du har aflæst, og normalåret, som er fastsat af DMI (på baggrund af mange foregående vintre). Beregningsmodellen anvendes for at tage højde for forskellen på en mild og en kold vinter. Hvis sidste års vinter var meget mild, vil dit forventede årsforbrug i det nye afregningsår være højere end det faktiske året før - og modsat hvis sidste års vinter var meget kold.

Når afregningsåret gøres op, vil det altid ske på baggrund af de aflæsninger, som du har indberettet til os.

Du kan se dit forventede årsforbrug på din acontoregning. Se din acontoregning på Mit Evida.

Vi anbefaler helt generelt, at du følger med i dit forbrug ved at aflæse din gasmåler løbende. 

Læs mere om måleraflæsning.

Sådan følger du dit forbrug.

Mener du ikke, at dit forventede årsforbrug stemmer med dit faktiske forbrug? Læs mere her.

Kan jeg få ændret det forventede årsforbrug?

Evida ændrer gerne dit forventede årsforbrug, hvis der er basis for det.

Det kan være, hvis

  • antal beboere i husstanden ændrer sig
  • du har lavet energiforbedringer
  • du har installeret alternative varmekilder

Evida vurderer mulighederne fra sag til sag, og der kan derfor være situationer, hvor vi ikke anser, at det forventede årsforbrug skal sænkes, selvom ovenstående eksempler er opfyldt.

Hvis du mener, at der er basis for at få ændret dit forventede årsforbrug, kan du kontakte os på tlf. 7789 9000.

Det er vigtigt at du har en ny måleraflæsning klar, når du kontakter os. Hvis du skriver en mail, må du gerne vedhæfte et foto af den aflæste måler.

Vi oplever i øjeblikket ekstraordinært mange henvendelser, og der kan derfor beklageligvis være lang ventetid på telefonen. Hold øje med den forventede ventetid her.

 

Dit historiske gasforbrug

Du kan følge dit forbrug i selvbetjeningsmodulet Mit Evida

Brændværdi indgår i afregningen

Dit energiforbrug beregnes ud fra det målte gasforbrug i din bolig sammenholdt med gassens brændværdi i det område, hvor du bor.

Brændværdien er et udtryk for, hvor meget energi man får ud af f.eks. 1 m3 naturgas. Er brændværdien lav, får man mindre energi ud, end hvis brændværdien er høj.

Biogas og den europæiske gas har en lavere brændværdi end Nordsø-gassen, og derfor kan du opleve, at din gasmåler løber hurtigere rundt og tæller flere m3 end tidligere. Men dit forbrug og din gasregning ændrer sig ikke pga. den europæiske gas, for vi korrigerer for den brændværdi, gassen har. Det betyder, at du kun betaler for den mængde energi, du bruger, og ikke for det reelle antal m3.

Den årlige udgift bliver altså den samme, selvom tælleren på din gasmåler løber hurtigere rundt, når der er importeret gas i rørene.

Evida holder konstant øje med gaskvaliteten og energiindholdet og sikrer, at den leverede gas lever op til de danske lovkrav.

Du kan læse om grundlaget for, hvordan gassens brændværdi fastsættes og kontrolleres, i Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdier i distributionsnettet.
Se kontrolmanual.

Vi beregner brændværdien tæt på der, hvor gassen bliver brugt, sådan at du altid bliver afregnet korrekt,  uanset om du fysisk forbruger naturgas, biogas eller en blanding.

Brændværdien beregnes på døgn- og månedsbasis. Det er kun brændværdien på månedsbasis, der andvendes til afregning.

Timeafregnet kunde: Få adgang til dine timeforbrugsdata

Udskiftning af gasmålere i Sydjylland

Vi er i gang med at udskifte en række gasmålere i Sydjylland. Hvis din måler skal skiftes, vil du modtage et brev fra Nordic Meter Replacement, som udskifter målere på vegne af Evida.

Dit postnummer

Her kan du ændre det postnummer, du har indtastet. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Dit postnummer

Til top

Dit postnummer

Her kan du ændre det postnummer, du har indtastet. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Dit postnummer

Indtast postnummer

Indtast postnummeret for den adresse, dit besøg drejer sig om.

Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, adressen ligger i.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler