mail telefon tilmelding

Dit gasforbrug

Dit forventede gasforbrug

Sådan beregner vi det.

Dit forventede årsforbrug baserer vi på din husstands tidligere forbrug korrigeret ved hjælp af graddage. Derudover er beregningen baseret på husets alder og størrelse:

  • 7-8 m³ gas pr. m² i et nybygget hus
  • 10 m³ gas pr. m² i et nyere velisoleret hus
  • 15 m³ gas pr. m² i et ca. 20 år gammelt, men moderne parcelhus
  • 18 m³ gas pr. m² i et ældre hus med højt til loftet, der ikke er efterisoleret

For nye kunder, der tidligere har brugt olie og el, tager vi ydermere antal personer i husstanden med i beregningen.

Du kan se dit forventede årsforbrug på din acontoregning. Se din acontoregning på Mit Evida.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit forventede årsforbrug er for lavt eller højt, kan du kontakte os og oplyse en aktuel aflæsning af din gasmåler.

Ud fra aflæsningen kan vi beregne, om dit forventede forbrug stemmer med dit faktiske forbrug. Der skal være gået minimum tre vintermåneder, før vi kan beregne årsforbruget med nogenlunde sikkerhed. Aflæs derfor din gasmåler i begyndelsen af januar.

Vi anbefaler helt generelt, at du følger med i dit forbrug ved at aflæse din gasmåler løbende. 

Læs mere om måleraflæsning.

Sådan følger du dit forbrug.

Hus i aftenlys med lys i vinduerne

Dit historiske gasforbrug

Du kan følge dit forbrug i selvbetjeningsmodulet Mit Evida

Brændværdi indgår i afregningen

Dit energiforbrug beregnes ud fra det målte gasforbrug i din bolig sammenholdt med gassens brændværdi i det område, hvor du bor.

Brændværdien er et udtryk for, hvor meget energi man får ud af f.eks. 1 m3 naturgas. Er brændværdien lav, får man mindre energi ud, end hvis brændværdien er høj.

Den europæiske gas har en lavere brændværdi end Nordsø-gassen, og derfor kan du opleve, at din gasmåler løber hurtigere rundt og tæller flere m3 end tidligere. Men dit forbrug og din gasregning ændrer sig ikke pga. den europæiske gas, for vi korrigerer for den brændværdi, gassen har. Det betyder, at du kun betaler for den mængde energi, du bruger, og ikke for det reelle antal m3.

Den årlige udgift bliver altså den samme, selvom tælleren på din gasmåler løber hurtigere rundt, når der er importeret gas i rørene.

Evida holder konstant øje med gaskvaliteten og energiindholdet og sikrer, at den leverede gas lever op til de danske lovkrav.

Du kan læse om grundlaget for, hvordan gassens brændværdi fastsættes og kontrolleres, i Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdier i distributionsnettet.
Se kontrolmanual.

For hvert overgangspunkt mellem Energinets transmissionsnet og Evidas distributionsnet bestemmes brændværdien på døgn- og månedsbasis. Det er kun brændværdien på månedsbasis, der anvendes til afregning. Den maksimalt tilladte fejl på brændværdien til afregning er 2 % på årsbasis.

Timeafregnet kunde: Få adgang til dine timeforbrugsdata

Varmeåret

Udskiftning af gasmålere i Sydjylland

Vi er i gang med at udskifte en række gasmålere i Sydjylland. Hvis din måler skal skiftes, vil du modtage et brev fra Nordic Meter Replacement, som udskifter målere på vegne af Evida.

Dit postnummer

Her kan du ændre det postnummer, du har indtastet. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Dit postnummer

Til top

Dit postnummer

Her kan du ændre det postnummer, du har indtastet. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Dit postnummer

Indtast postnummer

Indtast postnummeret for den adresse, dit besøg drejer sig om.

Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, adressen ligger i.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Kundeservice

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler