mail telefon tilmelding Gå til indhold

Hvis du skifter varmekilde

Afkoblingsordning

Afkobling af din gasledning

Hvis du vælger at skifte gassen ud med en anden varmekilde, skal din gasledning frakobles.

Vær opmærksom på, at din opsigelse er bindende for både dig og Evida og ikke kan fortrydes.

Bemærk

 • Afkobling og nedtagning af måler medfører et gebyr, med mindre du får del i afkoblingsordningen. Læs mere om gebyret her
 • Bruger du i dag gas til for eksempel madlavning, og ønsker du at fortsætte med det, kan du beholde din gasledning og dit målerskab, selv om du skifter til anden varmekilde. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte os, så vi kan justere dit forventede forbrug.

Læs alt om afkobling og få svar på dine spørgsmål her:

Alt om opsigelse og afkobling

Afkoblingsordning

Statens afkoblingsordning dækker omkostningerne til afkobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse.

Afkoblingsordningen gælder kun for opsigelser, som Evida modtager, når der er en pulje åben, og der er penge tilbage i puljen. Hvis du da opfylder kravene, bliver afkoblingen af din gasledning gratis for dig.

Opfylder du ikke kriterierne, eller er puljen tom, kan du fortsat opsige din gasforsyning mod betaling. Se prisen på en afkobling her

Læs mere om kriterier for Afkoblingsordningen, og hvordan du opsiger din gasforsyning her:

Læs mere om Afkoblingsordningen

 

Sådan opsiger du din gasforsyning på Mit Evida

Ændring af dato for ny varmekilde

Har du allerede opsagt din gasforsyning, men ønsker at ændre datoen for, hvornår du skifter varmekilde? Så kan du sende dit ønske til Evida.

Vi bruger datoen, for hvornår du skifter varmekilde, til at planlægge nedtagning af din gasmåler, afkobling af din gasledning og til at lave din slutopgørelse som gaskunde.

Bemærk, at er din nye varmekilde forsinket, har vi brug for, at du vedhæfter skriftlig dokumentation fra din leverandør for forsinkelsen. 

Skift dato

Hvis gasmåleren og gasskabet sidder i vejen

...og du ikke kan vente på Evida

Når du har opsagt din gasmåler på Mit Evida, må du gerne for egen regning og på eget ansvar få en autoriseret vvs-installatør til at nedtage gasmåler og gasskab, hvis det sidder i vejen for din nye varmeinstallation, og du ikke kan vente på, at Evida kommer og tager gasmåleren ned.

 • Du skal opsige din gasforsyning, FØR du får vvs'eren til at tage gasmåleren ned
 • Dine udgifter til nedtagning af gasmåler og målerskab dækkes ikke af Afkoblingspuljen eller Evida
 • Det er kun en autoriseret vvs-installatør, som må udføre arbejdet
 • Du skal sikre dig, at vvs-installatøren indberetter en aflæsning af din gasmåler på dagen for nedtagningen og indleverer den fysiske gasmåler til Evida inden for en uge.

Vi skal bruge aflæsning og måler til at opgøre dit gasforbrug og lave din slutopgørelse. 

Læs mere om reglerne her.

Hvad omfatter en afkobling?

Trin for trin

Sådan foregår en afkobling

 1. Når du har opsagt din gasforsyning, planlægger Evida at tage din gasmåler ned efter datoen for overgang til ny varmekilde, som er 7 dage efter den angivne dato. På grund af stor travlhed kan der desværre gå længere tid. Efter datoen for overgang til ny varmekilde, vil du ikke længere modtage acontoregninger. De stoppes automatisk, og du behøver ikke selv at foretage dig noget.
 2. Når en Evida-medarbejder har registreret, at din gasmåler er taget ned, giver Evida din gasleverandør besked, og derefter dannes slutopgørelsen af dit gasforbrug. På slutopgørelsen vil det blive modregnet, hvis du har indbetalt for meget på dine acontorater. Når du er slutafregnet, er du ikke længere gaskunde.
 3. Din gasledning og dit målerskab afkobler Evida rent fysisk, efter du er skiftet til en anden varmekilde. Dette har ingen betydning for, hvornår din slutopgørelse laves. Evida kommer hurtigst muligt. Der kan dog gå op til 18 måneder fra overgangsdatoen til ny varmekilde, da det bl.a. afhænger af geografisk placering. Selve gasfyret og den øvrige gasinstallation indenfor tager din vvs-installatør sig af.
 • Evida graver op, hvor stikledningen er tilkoblet gadeledningen uden for skel i offentligt areal. Herefter afbrydes stikledningen fra gadeledningen.
 • Fliser/asfalt ude ved gadeledningen retableres.
 • Evida fjerner målerskabet ved dit hus (dog ikke skabe indbygget i muren), og fjerner det synlige opføringsrør ved dit hus lige under jordoverfladen.
 • Vær opmærksom på, at Evida ikke retablerer din ejendom eller haveareal, som fx manglende fliser/asfalt under målerskab.

Stikledningen mellem gadeledningen og opføringsrøret fjernes normalt ikke.

Hvis datoen for dit skift af varmekilde ændrer sig

Giv Evida besked 

Bemærk, at vi har brug for skriftlig dokumentation fra din leverandør, hvis din nye varmekilde er forsinket.

Hvis gasmåleren sidder i vejen for din nye varmeinstallation

Du må gerne for egen regning og på eget ansvar få en autoriseret vvs-installatør til at nedtage gasmåler og målerskab, hvis det sidder i vejen for din nye varmeinstallation.

 • Du skal opsige din gasforsyning, før du får vvs'eren til at tage gasmåleren ned
 • Dine udgifter til nedtagning af gasmåler og målerskab dækkes dermed ikke af Afkoblingspuljen eller Evida
 • Det er kun en autoriseret vvs-installatør, som må udføre arbejdet
 • Du skal sikre dig, at vvs-installatøren indberetter en aflæsning af din gasmåler på dagen for nedtagningen og indleverer den fysiske gasmåler til Evida inden for en uge.

Vi skal bruge aflæsning og måler til at opgøre dit gasforbrug og lave din slutopgørelse.

Din sikkerhed er vigtig
Husk, at det kun er en autoriseret vvs-installatør, som må arbejde på og fjerne dit gasfyr.
Vær opmærksom på, at indtil din gasledning er frakoblet rent fysisk, ligger der en gasfyldt ledning på din grund. Du skal derfor være opmærksom, hvis du skal lave grave- eller anlægsarbejde i nærheden af gasledningen.

Få en tegning over, hvor gasledningen ligger på din grund:

Find gasledningen

Hvordan kan jeg opsige min gasforsyning uden digital underskrift?

Er du fritaget for digital post, kan du i stedet få tilsendt en formular til opsigelse af din gasforsyning.  
Når du kontakter Evida, undersøger vi, om der er ledige midler i Afkoblingspuljen. Er det tilfældet, reserverer vi midler i puljen til dig. Vi sender dig en opsigelsesformular, som du skal udfylde, underskrive og returnere til os inden for 30 dage. 

Kontakt Evida på tlf. 77 89 90 00, eller via formularen her

Dit postnummer

Her kan du ændre det postnummer, du har indtastet. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Dit postnummer

Til top

Dit postnummer

Her kan du ændre det postnummer, du har indtastet. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Dit postnummer

Indtast postnummer

Indtast postnummeret for den adresse, dit besøg drejer sig om.

Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, adressen ligger i.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler