mail telefon tilmelding

Hvis du skifter varmekilde

Afkoblingsordning

Frakobling af din gasledning

Hvis du vælger at skifte gassen ud med en anden varmekilde, skal din gasledning frakobles.

Vær opmærksom på, at din opsigelse er bindende for både dig og Evida og ikke kan fortrydes.

Bemærk

  • Frakobling og nedtagning af måler medfører et gebyr, med mindre du får del i afkoblingsordningen. Læs mere om gebyret her
  • Er dit målerskab indbygget i muren, skal du selv sørge for at genetablere muren, der hvor gasskabet har siddet. Det samme gælder manglende belægning under gasskabet og lignende.
  • Bruger du i dag gas til for eksempel madlavning, og ønsker du at fortsætte med det, kan du beholde din gasledning og dit målerskab, selv om du skifter til anden varmekilde. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte os, så vi kan justere dit forventede forbrug.

Læs alt om frakobling og få svar på dine spørgsmål her:

Alt om frakobling

Afkoblingsordning

Statens afkoblingsordning dækker omkostningerne til frakobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse.

Statens Afkoblingspulje for 2022 er opbrugt

En ny pulje forventes at åbne i begyndelsen af 2023.

Afkoblingsordningen gælder kun for opsigelser, som Evida modtager, når der er en pulje åben, og der er penge tilbage i puljen. Hvis du da opfylder kravene, bliver frakoblingen af din gasledning gratis for dig.

Opfylder du ikke kriterierne, eller er puljen tom, kan du fortsat opsige din gasforsyning mod betaling. Se prisen på en frakobling her

Læs mere om kriterier for Afkoblingsordningen, og hvordan du opsiger din gasforsyning her:

Læs mere om Afkoblingsordningen

Ændring af dato for ny varmekilde

Går du over til en anden varmekilde, skal du opsige din gasforsyning på

Mit Evida

 

Har du allerede opsagt din gasforsyning, men ønsker at ændre datoen for, hvornår du skifter varmekilde? Så kan du sende dit ønske til Evida.

Vi bruger datoen, for hvornår du skifter varmekilde, til at planlægge nedtagning af din gasmåler, frakobling af din gasledning og til at lave din slutopgørelse som gaskunde.

Bemærk, at er din nye varmekilde forsinket, har vi brug for, at du vedhæfter skriftlig dokumentation fra din leverandør for forsinkelsen. 

Skift dato

 

 

 

 

Hvad omfatter en frakobling?

En frakobling af din gasforsyning omfatter din gasmåler og tilhørende målerskab samt din gasledning/stikledning. Selve gasfyret og den øvrige gasinstallation indenfor tager din vvs-installatør sig af.

Trin for trin

  1. Vi tager din gasmåler ned
  2. Vi laver en slutopgørelse af dit gasforbrug og giver besked videre til din gasleverandør
  3. Vi fjerner dit målerskab og frakobler din gasledning/stikledning

Din gasmåler planlægger vi at tage ned, måneden efter du er skiftet til en anden varmekilde. Du får besked ca. 14 dage før nedtagningen af din gasmåler.

Herefter laver vi en slutopgørelse af dit gasforbrug. Der kan gå op til 20 arbejdsdage, fra vi nedtager din gasmåler, til vi har opgjort dit forbrug og givet besked videre til din gasleverandør. Du kan derfor opleve at få en acontoregning måneden efter, at din gasmåler er taget ned. Når slutafregningen laves, vil det blive modregnet, hvis der er opkrævet for meget aconto. Når du har modtaget din slutafregning, er du ikke længere gaskunde.

Din gasledning og dit målerskab frakobler vi rent fysisk, efter du er skiftet til en anden varmekilde, dog tidligst når vi henter din gasmåler og senest 18 måneder fra den dato, du har angivet at skifte varmekilde.
Vi tilstræber at lave den fysiske frakobling hurtigst muligt. Hvornår vi præcis kommer og frakobler, afhænger af en række faktorer, bl.a. det aktuelle antal frakoblinger og den geografiske placering af dem. Vi giver dig besked ca. 14 dage før, vi kommer og frakobler din gasledning og fjerner dit målerskab.

Sådan frakobler vi din gasledning

  • Vi graver op, hvor stikledningen er tilkoblet gadeledningen uden for skel i offentligt areal.
  • Vi afbryder stikledningen fra gadeledningen og retablerer efterfølgende inkl. evt. fliser/asfalt ude ved gadeledningen.
  • Vi fjerner målerskab ved dit hus, og fjerner det synlige opføringsrør ved dit hus lige under jordoverfladen.

Vær opmærksom på, at Evida ikke retablerer din ejendom eller haveareal, som fx huller i murværk, manglende fliser/ asfalt under målerskab mv. Er dit målerskab indbygget i muren, skal du altså selv sørge for at retablere muren, der hvor skabet har siddet.

Gasrøret (stikledningen) mellem gadeledning og opføringsrør fjernes normalt ikke.

Din sikkerhed er vigtig

Husk, at det kun er en autoriseret vvs-installatør, som må arbejde på og fjerne din gasinstallation.

Vær opmærksom på, at indtil din gasledning er frakoblet rent fysisk, ligger der en gasfyldt ledning på din grund. Du skal derfor være opmærksom, hvis du skal lave grave- eller anlægsarbejde i nærheden af gasledningen.

Find gasledningen

Hvordan kan jeg opsige min gasforsyning uden digital underskrift?

Er du fritaget for digital post, kan du i stedet få tilsendt en formular til opsigelse af din gasforsyning.  
Når du kontakter Evida, undersøger vi, om der er ledige midler i Afkoblingspuljen. Er det tilfældet, reserverer vi midler i puljen til dig. Vi sender dig en opsigelsesformular, som du skal udfylde, underskrive og returnere til os inden for 30 dage. 

Kontakt Evida på tlf. 77 89 90 00, eller via formularen her

Dit postnummer

Her kan du ændre det postnummer, du har indtastet. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Dit postnummer

Til top

Dit postnummer

Her kan du ændre det postnummer, du har indtastet. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Dit postnummer

Indtast postnummer

Indtast postnummeret for den adresse, dit besøg drejer sig om.

Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, adressen ligger i.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Kundeservice

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler