mail telefon tilmelding

Hvis du skifter varmekilde

Afkoblingsordning

Frakobling af din gasledning

Hvis du vælger at skifte gassen ud med en anden varmekilde, skal din gasledning frakobles.

Vær opmærksom på, at din opsigelse er bindende for både dig og Evida og ikke kan fortrydes.

Bemærk

 • Frakobling og nedtagning af måler medfører et gebyr, med mindre du får del i afkoblingsordningen. Læs mere om gebyret her
 • Er dit målerskab indbygget i muren, skal du selv sørge for at genetablere muren, der hvor gasskabet har siddet. Det samme gælder manglende belægning under gasskabet og lignende.
 • Bruger du i dag gas til for eksempel madlavning, og ønsker du at fortsætte med det, kan du beholde din gasledning og dit målerskab, selv om du skifter til anden varmekilde. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte os, så vi kan justere dit forventede forbrug.

Læs alt om frakobling og få svar på dine spørgsmål her:

Alt om opsigelse og frakobling

Afkoblingsordning

Statens afkoblingsordning dækker omkostningerne til frakobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse.

Statens Afkoblingspulje er lukket.

Afkoblingsordningen gælder kun for opsigelser, som Evida modtager, når der er en pulje åben, og der er penge tilbage i puljen. Hvis du da opfylder kravene, bliver frakoblingen af din gasledning gratis for dig.

Opfylder du ikke kriterierne, eller er puljen tom, kan du fortsat opsige din gasforsyning mod betaling. Se prisen på en frakobling her

Læs mere om kriterier for Afkoblingsordningen, og hvordan du opsiger din gasforsyning her:

Læs mere om Afkoblingsordningen

Ændring af dato for ny varmekilde

Har du allerede opsagt din gasforsyning, men ønsker at ændre datoen for, hvornår du skifter varmekilde? Så kan du sende dit ønske til Evida.

Vi bruger datoen, for hvornår du skifter varmekilde, til at planlægge nedtagning af din gasmåler, frakobling af din gasledning og til at lave din slutopgørelse som gaskunde.

Bemærk, at er din nye varmekilde forsinket, har vi brug for, at du vedhæfter skriftlig dokumentation fra din leverandør for forsinkelsen. 

Skift dato

Hvis gasmåleren og gasskabet sidder i vejen

...og du ikke kan vente på Evida

Når du har opsagt din gasmåler på Mit Evida, må du gerne for egen regning og på eget ansvar få en autoriseret vvs-installatør til at nedtage gasmåler og gasskab, hvis det sidder i vejen for din nye varmeinstallation, og du ikke kan vente på, at Evida kommer og tager gasmåleren ned. Dine udgifter til nedtagning af gasmåler og gasskab dækkes dermed ikke af Afkoblingspuljen eller Evida.

Det er kun en autoriseret vvs-installatør, som må udføre arbejdet. Det er en forudsætning for at få del i Afkoblingsordningen, at du har opsagt din gasforsyningen, inden gasmåleren nedtages.

Du skal sikre dig, at vvs-installatøren indberetter en aflæsning af din gasmåler på dagen for nedtagningen og indleverer den fysiske gasmåler til Evida inden for en uge. Vi skal bruge aflæsning og måler til at opgøre dit gasforbrug og lave din slutopgørelse. Læs mere om reglerne her.

Hvad omfatter en frakobling?

En frakobling af din gasforsyning omfatter din gasmåler og tilhørende målerskab samt din gasledning/stikledning. Selve gasfyret og den øvrige gasinstallation indenfor tager din vvs-installatør sig af.

Trin for trin

 1. Du opsiger din gasforsyning.
 2. Din gasmåler bliver taget ned, og vi laver en slutopgørelse af dit gasforbrug.
  Vi giver besked videre til din gasleverandør. Herefter er du ikke længere gaskunde.
 3. Den fysiske frakobling: Evida afkobler gasledningen ude i offentligt areal og ved målerskabet.

Din gasmåler planlægger vi at nedtage efter udløb af opsigelsesperioden, som er løbende måned plus 1 måned fra den dato, du har opsagt din aftale. På grund af stor travlhed kan der desværre gå længere tid. Efter udløb af opsigelsesperioden, vil du ikke længere modtage acontoregninger. De stoppes automatisk og du behøver ikke selv at foretage dig noget.

Når din gasmåler er registreret nedtaget, giver vi din gasleverandør besked og derefter dannes slutopgørelsen af dit gasforbrug. På slutopgørelsen vil det blive modregnet, hvis du har indbetalt for meget på dine acontorater.  Når du er slutafregnet, er du ikke længere gaskunde.

Din gasledning og dit målerskab frakobler vi rent fysisk, efter du er skiftet til en anden varmekilde. Vi laver den fysiske frakobling hurtigst muligt og senest 18 måneder fra den dato, du har angivet at skifte varmekilde. Hvornår, vi kommer, afhænger af en række faktorer, bl.a. det aktuelle antal frakoblinger og den geografiske placering af dem. Den fysiske frakobling af din gasledning og nedtagning af dit målerskab er en slags oprydning af gasinstallationen og har ingen betydning for, hvornår din slutopgørelse laves.

Sådan frakobler vi din gasledning

 • Vi graver op, hvor stikledningen er tilkoblet gadeledningen uden for skel i offentligt areal.
 • Vi afbryder stikledningen fra gadeledningen og retablerer efterfølgende inkl. evt. fliser/asfalt ude ved gadeledningen.
 • Vi fjerner målerskab ved dit hus (dog ikke skabe indbygget i muren), og fjerner det synlige opføringsrør ved dit hus lige under jordoverfladen.
 • Vær opmærksom på, at Evida ikke retablerer din ejendom eller haveareal, som fx manglende fliser/ asfalt under målerskab
 • Gasrøret (stikledningen) mellem gadeledning og opføringsrør fjernes normalt ikke.

Hvis målerskabet sidder i vejen for din nye varmeinstallation
Du må gerne for egen regning og på eget ansvar få en autoriseret vvs-installatør til at nedtage gasmåler og målerskab, hvis det sidder i vejen for din nye varmeinstallation. Dine udgifter til nedtagning af gasmåler og målerskab dækkes dermed ikke af Afkoblingspuljen eller Evida.

Det er kun en autoriseret vvs-installatør, som må udføre arbejdet.

Du skal sikre dig, at vvs-installatøren indberetter en aflæsning af din gasmåler på dagen for nedtagningen og indleverer den fysiske gasmåler til Evida inden for en uge. Vi skal bruge aflæsning og måler til at opgøre dit gasforbrug og lave din slutopgørelse.

Hvis datoen for dit skift af varmekilde ændrer sig

Giv Evida besked 

Bemærk, at vi har brug for skriftlig dokumentation fra din leverandør, hvis din nye varmekilde er forsinket.

Din sikkerhed er vigtig
Husk, at det kun er en autoriseret vvs-installatør, som må arbejde på og fjerne dit gasfyr.
Vær opmærksom på, at indtil din gasledning er frakoblet rent fysisk, ligger der en gasfyldt ledning på din grund. Du skal derfor være opmærksom, hvis du skal lave grave- eller anlægsarbejde i nærheden af gasledningen.

Få en tegning over, hvor gasledningen ligger på din grund:

Find gasledningen

trin for trin guide til skift fra gas til anden varmekilde

Hvordan kan jeg opsige min gasforsyning uden digital underskrift?

Er du fritaget for digital post, kan du i stedet få tilsendt en formular til opsigelse af din gasforsyning.  
Når du kontakter Evida, undersøger vi, om der er ledige midler i Afkoblingspuljen. Er det tilfældet, reserverer vi midler i puljen til dig. Vi sender dig en opsigelsesformular, som du skal udfylde, underskrive og returnere til os inden for 30 dage. 

Kontakt Evida på tlf. 77 89 90 00, eller via formularen her

Dit postnummer

Her kan du ændre det postnummer, du har indtastet. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Dit postnummer

Til top

Dit postnummer

Her kan du ændre det postnummer, du har indtastet. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Dit postnummer

Indtast postnummer

Indtast postnummeret for den adresse, dit besøg drejer sig om.

Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, adressen ligger i.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Kundeservice

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler