mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Evida sætter nu gang i forundersøgelser – såkaldte feasibility studies – af to brintrørledninger, som går på tværs af Jylland. Nærmere bestemt en rørledning mellem Esbjerg og Fredericia og en rørledning mellem Idomlund vest for Holstebro og Mariager Fjord med en nordgående forbindelse til Aalborg. Forundersøgelserne skal bl.a. afdække økonomiske og tekniske forudsætninger for etablering af brintrørledningerne.


Det er en milepæl for udviklingen af en dansk infrastruktur til fremtidens energi, at vi nu sætter gang i disse forundersøgelser. Brint er udset til at være en af hjørnestenene i bestræbelserne på at kunne dække hele vores energiforbrug med grøn energi. Skal brintproduktion i stor skala kunne realiseres herhjemme, vil der være behov for infrastruktur til at transportere brinten mellem producenter og aftagere, og nu tager vi et vigtigt skridt,” siger Peter Kristensen, strategi- og udviklingsdirektør i Evida.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har med ”Aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer” givet Evida og Energinet mulighed for at eje og drive brintinfrastruktur. Og med de to forundersøgelser tager Evida et forberedende skridt til en mulig realisering af dansk brintinfrastruktur, der samtidig er et led i det forberedende arbejde frem mod, at den endelige rolle- og ansvarsfordeling falder på plads. En sådan infrastruktur efterspørges af aktører, der har planer for brintproduktion og anden Power-to-X-produktion herhjemme.

I Esbjerg er der med byens placering ud til Nordsøen og fremtidige markante mængder offshore-vindenergi flere storskala Power-to-X-projekter i støbeskeen. Omkring Fredericia er der ligeledes store ambitioner for produktion af Power-to-X-produkter til industri og grøn omstilling af tung transport. På sin vej mod Fredericia vil rørledningen passere Egtved, som er knudepunkt for Energinets gastransmissionsnet, og det giver på sigt mulighed for eksport af dansk brint til Tyskland. Rørledningen vil derved ikke alene kunne indgå i en fremtidig national brintinfrastruktur, som forbinder storskalaproducenter og -aftagere af brint, men ydermere understøtte opkobling af en dansk infrastruktur til et fremtidigt internationalt marked.

Længere nordpå er der på strækningen mellem Holstebro og Mariager Fjord adskillige brint- og Power-to-X-projekter på bedding, og samtidig er der god adgang til grøn el. Det samme gør sig gældende i Aalborg-området. Centralt imellem disse yderpunkter ligger et af Danmarks to store, underjordiske gaslagre, som forventes at kunne tilbyde brintlagring i stor skala.

Evida forudser generelt et marked, hvor Power-to-X-anlæg vil skyde op rundt omkring i landet med behov for lokal og regional infrastruktur, der forbinder producenter og aftagere af brint og CO2. Det er Evidas vurdering, at lokal brint- og CO2-infrastruktur efter godkendelse vil kunne etableres på 2-3 år og længere regionale strækninger inden for 4-5 år. Evida forventer desuden, at der vil være store synergier ved samtidig udvikling og drift af distributionsnet for metan, brint og CO2.


Fakta

  • De jyske brintrørsstrækninger er på henholdsvis 90 km mellem Esbjerg og Fredericia, 135 km mellem Holstebro og Mariager Fjord via Skive og gaslageret i Ll. Torup, og 70 km mellem Ll. Torup og Aalborg.
  • Markedsaktører på strækningerne har tilkendegivet behov for tilgængelig brintinfrastruktur fra 2026 for at realisere deres planer.

Invitation til markedsdialog
Som et led i Energinet og Evidas forberedende arbejde frem mod, at den endelige rolle- og ansvarsfordeling for brintinfrastruktur falder på plads, har selskaberne sammen med Energistyrelsen igangsat en markedsdialog. Denne har til formål at indhente information fra markedsaktørerne omkring interesse og behov for en brintinfrastruktur i Danmark.
Du kan deltage ved at svare på spørgeskemaet senest den 12. september: https://survey.alchemer.eu/s3/90482061/Markedsdialog-om-brintinfrastruktur-i-Danmark

Vil du vide mere om vækstpotentialet ved brint?
Tilmeld dig senest d. 6. september og vær med, når Evida d. 9. september afholder en konference om, hvordan en brintinfrastruktur kan understøtte vækstpotentialet i brint. Hvad er det samfundsøkonomiske potentiale, og hvordan kan en brintinfrastruktur bidrage til at skabe lokal vækst og arbejdspladser? Evida har bl.a. inviteret Deloitte Consulting, Kalundborg Refinery, Ørsted, Topsoe og Hydrogen Valley til at give deres bud på, hvad der skal til for at forløse potentialerne i et dansk brintmarked.

Læs mere her: https://evida.dk/gron-brint/

Malene Hadrup

senior kommunikationsrådgiver

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler