mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Korrekt nedtagning af gasmåler og afpropning er vigtig for kundernes sikkerhed og for at blive afsluttet korrekt som gaskunde. Vi har samlet 4 huskere til dig, der tager gasmålere ned. 
 
En varmepumpe/fjernvarme må ikke installeres, så gasskabet/gasmåleren ikke kan tilgås. Når gasskabet sidder i vejen for, at en varmepumpe eller fjernvarme kan etableres på ejendommen, kan en autoriseret vvs-installatør nedtage gasmåler og eventuelt gasskab. 
 
Nedtagningen sker på gasforbrugerens eget ansvar og egen regning. 

Læs også mere her

4 huskere

Kunden skal have opsagt sin gasforsyning til Evida, før du tager gasmåleren ned

Det er kunden selv, der skal lave opsigelsen på https://mit.evida.dk. Hjælp dig selv og din kunde ved at gøre kunden opmærksom på dette, allerede når du har kontakt til kunden første gang. 
 
Gasforsyningen er ikke opsagt ved, at du som installatør anmelder ‘Nedlægning’ på virk.dk

Sikkerhed først: afprop korrekt

Korrekt afpropning betyder, at der fysisk skal monteres en prop eller slutmuffe i gasrørsinstallationen. At lukke for hovedhanen eller en afspærringsventil er ikke en forsvarlig og korrekt afpropning. 
 
Læs mere her

Indsend aflæsning og aflever måleren til Evida, så din kunde kan blive afsluttet som gaskunde

For at din kunde kan blive afsluttet som gaskunde og få sin slutopgørelse, skal du gøre følgende, når du tager en gasmåler ned:  
 
Tag billede af måleren  
Sørg for, at tælleværket og målernummeret tydeligt kan læses, og at man kan se den korrekte afpropning. 
 
Send på dagen for målernedtagning en mail til Evida 
Send mailen til maaler@evida.dk med adresse og nedtagningsdato samt billedet af måleren. Orienter kunden skriftligt om målerstand ved nedtagning. 
 
Alle nedtagne målere skal afleveres hos/sendes til Evida senest en uge efter nedtagning 
Måleren skal afleveres på eller sendes til Evidas lagre. 
 
Læs mere her 

Anmeld på virk.dk

Ved nedtagning af et gasapparat og lukning af en gasinstallation skal du som installatør anmelde arbejdet på virk.dk Anmeldelsen skal ske straks, når gasapparatet tages ned og gasinstallationen lukkes, så de oplysninger, der er registreret, svarer til de faktiske forhold. 

Link til anmeldelsesblanket


Du skal også huske at anmelde, hvis du ændrer installationen fra naturgas til flaskegas, som vi ser flere eksempler på.
 
 
Sikkerhedsstyrelsen har samlet krav og vejledning til ændring af gasinstallationer på deres hjemmeside sik.dk 

BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler