mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Hvis du er ejer af et anlæg, der opgraderer biogas til naturgaskvalitet (bionaturgas), har du ifølge Naturgasforsyningsloven ret til at blive sluttet til vores gasnet, hvis du ønsker det.

Energinet og netselskaberne har lavet et fælles regelsæt, der indeholder de generelle rammebetingelser for tilførsel af biogas til gasnettet.

Regler for bionaturgas (eksternt link)

Tilslutning til gasnettet

Hvad skal der til?
Mand i gult sikkerhedstøj og hjelm holder ved container, som bliver sænket på plads

For at få tilsluttet et opgraderingsanlæg/biogasanlæg til det danske gassystem skal der indgås en tilslutningsaftale mellem netejer, opgraderingsejer og biogasproducenten.

Regler for bionaturgas udgør det juridiske grundlag for de gældende krav og forpligtelser. Dertil kommer et sæt tilslutningsbetingelser, der udarbejdes i samarbejde med netejer.

Ønsker du tilslutning til gasnettet? Kontakt os på energiplaner@evida.dk

Eksempel på tilslutningsaftale (eksternt link)
Sådan fordeles omkostningerne til tilslutning
Rør i biogasopgraderingsanlæg

Som ejer skal du selv afholde alle de direkte omkostninger og driftsomkostninger, der er forbundet med tilførslen af bionaturgassen.

Energistyrelsen har meldt principper ud for, hvordan omkostningerne ved tilførsel af opgraderet biogas til naturgasnettet skal fordeles mellem netselskab og opgraderingsejer. 

Principper for fordeling af omkostninger til tilslutning
Vælg bionaturgassælger

For at sælge den biogas, der er tilført gasnettet på gasmarkedet, skal ejeren af opgraderingsanlægget indgå en aftale med en bionaturgassælger eller vælge selv at sælge bionaturgassen og registrere sig som bionaturgassælger. Enhver kan vælge at blive bionaturgassælger. Det betyder, at ejeren af opgraderingsanlægget, producenter af biogas, transportkunder, gasleverandører eller andre kan lade sig registrere som bionaturgassælger.

Fra bionaturgassælgeren transporteres gassen videre på gasmarkedet via en transportør (”Shipper”), som kan sælge gassen videre til en gasleverandør, der i sidste ende kan afsætte den biogas, der er tilført gasnettet, til en forbruger. 

Læs mere om at blive bionaturgassælger her.

Vælg bionaturgassælger

Følg linket herunder og udfyld formularen for at vælge bionaturgassælger.
Brug samme formular, hvis du senere ønsker at skifte bionaturgassælger.

Vælg bionaturgassælger
BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler