mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Statens Afkoblingsordning er åben

Bemærk, at opsigelse af din gasforsyning er bindende både for dig og Evida og ikke kan fortrydes. 

Det er datoen, hvor man indsender sin opsigelse af gasforsyningen, som tæller, ikke datoen for hvornår man skifter varmekilde, der er afgørende for at få gebyrfritagelse.

Hvis du opsiger din gasforsyning i en periode, hvor puljen til afkobling er lukket, skal du selv betale gebyret for afkobling. Man kan altså ikke få andel i puljen med tilbagevirkende kraft.

Læs mere 

Læs mere om Afkoblingsordning

Ofte stillede spørgsmål 

Skift fra gas til...

Trin for trin: Sådan foregår det, fra du opsiger, til din gasforsyning er afbrudt og din gasledning afkoblet

Læs mere

Sådan opsiger du din gasforsyning

Opsig din gasforsyning på Mit Evida

Læs mere

Sidder gasmåleren i vejen for din nye varmekilde?

Få en vvs'er til at hjælpe dig

Læs mere

Ændrer datoen sig for din nye varmekilde?

Giv Evida besked

Skift dato

Ofte stillede spørgsmål om afkoblingsordningen

Hvordan får jeg en gratis afkobling af min gasforsyning?

Der afsættes hvert år i årene 2021-2026 med finansloven en pulje til at dække de direkte omkostninger for afkobling af et vist antal gasforsyninger i private husholdninger. Midlerne tildeles efter først til mølle-princippet til de kunder, som opsiger deres gasforsyning hos Evida og samtidig opfylder kriterierne for at få del i midlerne. 

Er årets midler opbrugt, vil afkoblingen være omfattet af et gebyr, som du som kunde skal betale. Se prisen for frakobling her

Vær opmærksom på, at:

 • Afkoblingsordningen kun gælder for opsigelser, som Evida modtager, når puljen er åben, og der er penge tilbage i puljen. Man kan altså ikke få andel i puljen med tilbagevirkende kraft.
 • det er datoen, hvor man opsiger sin gasforsyning, som tæller, ikke datoen for hvornår man skifter varmekilde, der er afgørende for at få gebyrfritagelse.

Bemærk, at opsigelse af din gasforsyning er bindende både for dig og Evida og ikke kan fortrydes. 

Sådan opsiger du din gasforsyning

Hvor meget sparer jeg?

Hvis du får del i afkoblingsordningen, sparer du det gebyr, det normalt koster at blive afkoblet.

Opsiger du din gasforsyning og er omfattet af statens afkoblingsordning, betyder det, at du bliver afkoblet uden beregning. Du får altså ikke penge i hånden i form af et tilskud, men du undgår en regning.

Hvor hurtigt afkobler i min gasforsyning?

Sådan foregår en afkobling

  1. Slutaflæsning: Den hurtigste måde at blive afsluttet som gaskunde hos Evida er, hvis du selv indberetter en slutaflæsning af din gasmåler på Mit Evida.
   VIGTIGT! Indberet først aflæsningen på din indmeldte “Dato for overgang til ny varmekilde”. Dokumenter din aflæsning med et billede af måleren, hvor man kan se målernummer og målerstand.
   Modtager vi ikke en aflæsning, sender vi dig en besked. Hvis du ikke ønsker at slutaflæse din måler, kan du kontakte Evida med henblik på at få en gastekniker ud for at foretage slutaflæsningen. Bemærk, at der kan være behandlingstid på op til indeværende måned + en måned, før aflæsningen kan foretages. I denne periode vil du fortsat være gaskunde.
  2. Besked til din gasleverandør: Når du har indberettet din slutaflæsning, giver Evida besked til din gasleverandør om, at du har valgt at stoppe som gaskunde. Du skal derfor ikke selv tage kontakt til din gasleverandør.
  3. Slutopgørelse: Når Evida har godkendt din indberettede slutaflæsning dannes slutopgørelsen af dit gasforbrug. På slutopgørelsen vil det blive modregnet, hvis du har indbetalt for meget på dine acontorater. Når du er slutafregnet, er du ikke længere gaskunde hos Evida.
  4. Gasledning og måler afkobles: Din gasledning og din måler afkobler Evida rent fysisk, efter du er skiftet til en anden varmekilde. Dette har ingen betydning for, hvornår din slutopgørelse laves. Evida planlægger tidspunktet ift. andre afkoblinger i området. Evida er dog forpligtet til at komme inden for 18 måneder fra overgangsdatoen til ny varmekilde.

 

Hvad sker der, hvis der ikke er flere penge i puljen?

Når midlerne i en pulje er brugt op, er det ikke længere muligt at få en afkobling uden beregning fra puljen. 

Man kan fortsat opsige opsige sin gasforsyning mod betaling.

Kan jeg vente med at opsige min gas, selv om jeg skifter varmekilde, inden en ny pulje åbner?

Du skal opsige din gasforsyning, for at du kan ophøre med at være gaskunde og dermed bl.a. ikke længere modtage acontoregninger fra os.

Du skal være opmærksom på, at

 • Hvis du ikke har opsagt og får taget dit gasfyr ned, og du herefter ikke har flere gasforbrugende apparater (fx et gaskomfur), så kan Evida kræve gasforsyningen afkoblet. Afkoblingen vil i det tilfælde være mod betaling af det sædvanlige afkoblingsgebyr. Se prisen her.
 • Hvis din gasmåler sidder i vejen for din nye varmekilde, kan du for egen regning og risiko og på eget ansvar få en vvs-installatør til at nedtage gasmåleren. Det er en betingelse, at du har opsagt din gasforsyning, inden vvs’eren udfører nedtagningen. Læs mere.

Jeg har et CVR-nummer registreret på min adresse

Evida skal kontrollere, om der er registreret et CVR-nummer på din adresse for at sikre, at du lever op til kriterierne i ordningen. Det gør vi via virk.dk. 

Hvis du mener, at oplysningerne om CVR-nummer på din adresse er forkerte, skal du rette oplysningerne på virk.dk og evt. opsige din gasforsyning forfra.

Hvad er de minimis-støtte?

De minimis-støtte er mindre beløb, som gives som statsstøtte underlagt EU Kommissionens forordning nr. 1407/2013.

Kravet om, at der ikke må være et eller flere CVR-numre registeret på adressen, der i de seneste tre regnskabsår sammenlagt har modtaget de minimis-støtte, der overstiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR), er fastsat ved lov, jf. Finansloven 2022, Nr. 130. ad 29.24.33, stk. 3.
Da det er et lovfæstet krav, er det ufravigeligt.

Grunden til, at lovgiver har valgt at fastsætte kravet, er for ikke at komme i konflikt med EU's regler omkring statsstøtte, som skal hindre, at der sker konkurrenceforvridning, ved at nogle virksomheder modtager støtte fra staten, mens andre ikke gør. For at sikre sig, at statsstøttereglerne overholdes, er der sat en klar objektiv grænse for, hvor stor den samlede omsætning fra erhverv registreret på CVR-numre og tilknyttet adressen må være.

Regler for opsigelse af gasforsyning – det med småt

Når du opsiger din gasforsyning, skal du være opmærksom på følgende: 

 • Din opsigelse er gensidigt forpligtende for dig og Evida og kan ikke fortrydes.

 • Får du del i afkoblingsordningen, har du med din underskrift på din opsigelse bekræftet, at de oplysninger og erklæringer, som du har afgivet, er korrekte, samt at du er indforstået med, at du vil blive opkrævet det til enhver tid gældende  frakoblingsgebyr, hvis en kontrol viser, at du har afgivet urigtige oplysninger. 
  Da Evida administrerer afkoblingsordningen for Energistyrelsen, sendes de data, som Evida indsamler, til Energistyrelsen, som på stikprøvebasis kontrollerer, at anmodningerne lever op til kriterierne i ordningen. Evida har hjemmel til at indsamle data på baggrund af tekstanmærkningen på Finansloven 2022, Nr. 130. ad 29.24.33.

  Du finder Evidas privatlivspolitik her.
BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler