mail telefon tilmelding Gå til indhold

Din regning

Din gaspris består af flere dele

Som gaskunde kan du frit vælge, hvilken gasleverandør du køber din gas fra, men selve distributionen af gassen står Evida for.

Det er derfor os, du betaler til for at få transporteret gassen frem til dig.

Prisen dækker transport af gassen, drift og vedligehold af gasnettet, leje af gasmåler og sikkerhedssyn og fastsættes efter en ramme, som bestemmes af Forsyningstilsynet.

På vegne af staten opkræver vi desuden en række faste afgifter.

Gasprisens sammensætning

Prisen på 1 m3 gas er sat sammen af flere dele: 

Betingelserne for distribution af gas omfatter tilslutning til og distribution af gas gennem Evida.

Villakunder er omfattet af Evidas distributionsbetingelser for ikke-timeaflæste målersteder. Forbruget i en helt almindelig villa ligger typisk på 1200-1700 m3 årligt.

Læs mere om distributionsprisen her.

På Gasprisguiden kan du se, hvad du betaler for selve gassen. Gasprisguiden.dk

Hvad betaler jeg for?

Regningen fra Evida omfatter betaling for distribution til Evida og afgifter til staten.

Her kan du se, hvad regningen fra Evida dækker, og hvad de aktuelle priser er.

Selve gassen køber du af din gasleverandør.

Du betaler fire gange om året

Hvert år betaler du fire acontorater for distribution og afgifter. Acontoraterne er lagt sammen med opgørelsen fra det forrige kvartal

Kvartalsopgørelser og acontorater kommer i juli, oktober, januar og april til betaling måneden efter. De er beregnet ud fra dit forventede årsforbrug, som er baseret på dine aflæsninger hvert kvartal.

Er du ny i boligen eller mener du ikke, at dit forventede årsforbrug stemmer? Så kontakt os, så vi kan beregne dit forventede forbrug, så dine accontorater kommer tættere på dit faktiske forbrug.

Kontakt os

Forbrugsperiode Forbrug (i %) Forfaldsdato
juli - september 8% 6. august
oktober - december 32% 6. november
januar - marts 42% 6. februar
april - juni 18% 6. maj

Læs mere om, hvad kvartalsvis aflæsning og afregning betyder for dig:

Læs mere

Få en vejledende beregning af dine regninger

Indtast dit postnummer og dit forventede årsforbrug i beregneren, og få en vejledende beregning af dine regninger fra Evida.

Vigtigt!

  • Beregningen er KUN vejledende.
  • Beregningen gælder kun regningen fra Evida (distribution og afgifter). Du får også en regning fra din gasleverandør for selve gassen.
  • Du finder det forventede årsforbrug for din seneste regning fra Evida.
  • Vær opmærksom på, at dit forventede årsforbrug bliver beregnet på ny hvert kvartal, når du har afleveret en aflæsning til Evida. Dit forventede årsforbrug kan altså ændre sig i løbet af året.
  • Beregneren kan kun bruges af privatkunder.

Lav beregning

Tilmeld dig Betalingsservice

For at gøre det nemt for dig selv vil vi opfordre dig til at tilmelde dine betalinger til Betalingsservice. 

Det kan du gøre via din bank eller ved at logge på Mit Evida, som du kan få hjælp til i guiden herunder.

Med Betalingsservice har du flere fordele:

  • Dine regninger bliver betalt automatisk og til tiden.
  • Du sparer de 49 kr., som det koster at betale regningen til Evida via et indbetalingskort.
  • Du har altid overblikket over dine regninger og dit forbrug i Mit Evida.

Forstå din regning og opgørelse

Her kan du få en forklaring på, hvad de forskellige dele af din regning og opgørelse er og dækker.

Hvert kvartal modtager du en opgørelse og en acontorate.

Opgørelsen dækker det faktiske forbrug i det forrige kvartal på baggrund af din aflæsning.
Acontoraten dækker det forventede forbrug det kommende kvartal.

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål her på hjemmesiden, hjælper vi gerne

Kontakt os

Få en forklaring på opgørelse og regning

Har du brug for en tidligere regning?

Fik du tidligere en samlet gasregning fra din gasleverandør og Evida og har brug for en gammel regning fra den periode? Kontakt din gasleverandør.

Har du hidtil modtaget regninger direkte fra Evida, kan du finde dine tidligere regninger på Mit Evida.

Sådan logger du ind

 

Penge til gode

Sådan får du dit tilgodehavende.

Når du får en ekstraordinær opgørelse eller slutopgørelse fra Evida, eller hvis du fraflytter din bolig*, kan du komme i en situation, hvor du har penge til gode hos Evida. 

  • Hvis du har penge til gode og er tilmeldt Betalingsservice, kommer dit tilgodehavende i forbindelse med næste måneds Betalingsservice.

  • Hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice, kan vi først udbetale pengene, når vi har dine bankoplysninger (NemKonto). 

Mit Evida kan du under rediger profil vælge at få dit tilgodehavende udbetalt direkte til din NemKonto. I forbindelse med oprettelsen skal du oplyse dit CPR-nummer. Virksomheder skal tilknyttes med CVR-nummeret.

* Ved fraflytning kan vi først udbetale dig dit tilgodehavende, når du har meldt flytning hos din gasleverandør.

Behov for fuldmagt

Hvis du skal hjælpe en pårørende med at indhente oplysninger om gasforbruget el. lign.

Hvis du skal hjælpe en pårørende med at indhente oplysninger om gasforbruget el. lign., skal du altid sende en fuldmagt til os.

Det samme gælder, hvis din ægtefælle eller sambo er den eneste, der er tilmeldt som forbruger, og du har behov for oplysninger. Her skal vi også bruge en fuldmagt fra vedkommende.

Fuldmagt

Guide til fuldmagt

Fuldmagten skal indeholde udstederens underskrift. Du er velkommen til at sende den pr. e-mail til os på kundesupport@kontakt.evida.dk

Har vi ikke en fuldmagt, må vi desværre ikke hjælpe dig med oplysninger.

Hvis du selv bor på adressen kan du få tilføjet dit eget navn, hvis du kontakter gasleverandøren direkte.

Dit postnummer

Her kan du ændre det postnummer, du har indtastet. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Dit postnummer

Til top

Dit postnummer

Her kan du ændre det postnummer, du har indtastet. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Dit postnummer

Indtast postnummer

Indtast postnummeret for den adresse, dit besøg drejer sig om.

Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, adressen ligger i.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler