mail telefon tilmelding Gå til indhold

Priser og betingelser

Herunder finder du priser og gebyrer på vores services samt betingelser for leverancerne.

Sådan er gasprisen sammensat

Den pris, du betaler for gassen, består af flere elementer:

  • Distribution af gassen - Prisen for at få gassen helt frem til din bopæl indeholder omkostninger til gasnettet, gasmåler og sikkerhedssyn. Beløbet bliver opkrævet af dit distributionsselskab, som er Evida. Prisen på distributionen er fast, uanset hvem du vælger som gasleverandør. Prisen for distributionen bliver løbende reguleret
  • Nødforsyningstarif - opkræves på vegne af Energinet, der har ansvaret for nødberedskabet i tilfælde af en forsyningskrise.
  • Energiafgifter - består af gas-, CO2- og NOx-afgifter, som vi opkræver på vegne af staten. 
  • Gassen - indeholder både prisen på selve gassen, men også omkostninger til lager og transmission. Beløbet opkræves af din gasleverandør. Det er kun prisen på gassen, som stiger eller falder, afhængigt af hvilken prisaftale du har valgt hos din gasleverandør. Se mere på gasprisguiden.dk som er en uvildig prisguide.
  • Moms

Se, hvad du betaler for på regningen fra Evida og de aktuelle priser:

Det betaler du til Evida

Distributionstariffer

Prisen for at få gassen helt frem til din bopæl indeholder omkostninger til gasnettet, gasmåler og sikkerhedssyn.

Administrationsbidrag

Energiafgifter og nødforsyningstarif

Nødforsyningstarif til Energinet

Evida opkræver en nødforsyningstarif på vegne af Energinet. Beløbet optræder særskilt på din gasregning.

Nødforsyningstarif gældende fra 1. oktober 2023

  kr./m3 ekskl. moms kr./m3 inkl. moms
Beskyttede kunder 0,03586 0,044825
Ikke-beskyttede kunder 0,01556 0,01945

Energiafgifter til staten

Energiafgifter består af naturgas-, CO2- og NOx-afgifter, som Evida opkræver på vegne af staten. Afgifterne er faste, uanset hvilken gasleverandør du har valgt, og fremgår særskilt af din gasregning.

Energiafgifterne gældende fra 1. januar 2024

  Kr./m3 ekskl. moms Kr./m3 inkl. moms
Naturgasafgift 2,726 3,408
CO2-afgift 0,442 0,553
NOx-afgift 0,009 0,011

Særlige afgifter for visse typer af erhvervskunder

  Kr./m3 ekskl. moms Kr./m3 inkl. moms
NOx-afgift for gasmotorer og gasturbiner 0,032 0,040
Metan-afgift for gasmotorer 0,076 0,095
Afgift på motorbrændstof 3,400 4,250

 

Manglende eller for sen betaling

Bliver en regning ikke betalt til tiden, vil vi sende to rykkere og derefter afbryde gastilførslen, hvis regningen fortsat ikke er betalt. Når regningen (og eventuelle inddrivelsesomkostninger) er betalt, så genåbner Evida for gastilførslen.

Gældende fra 25. juni 2023

  Enhed Ekskl. moms Inkl. moms

Pr. 1. august 2024
Ekskl. moms

Pr. 1. august 2024
Inkl. moms
Rykker (1. og 2. rykker)*1 pr. rykker 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr.
Inkassovarsel*1 pr. varsel 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr.
Betalingsaftale*1 pr. aftale 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr.
Afbrydelse ved restance (lukkebesøg)*1 pr. besøg 830 kr.  830 kr. 930 kr. 930 kr.
Genåbning inden for normal åbningstid pr. besøg 830 kr. 1.037,50 kr. 930 kr. 1.162,50 kr.
Fast kompensationsbeløb*1 pr. aftale 310 kr.  310 kr. 310 kr. 310 kr.

*Gebyret er fritaget for moms.
1 Gebyret er fastsat ved lovgivning.

Restancer bliver pålagt morarenter efter Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg i henhold til renteloven, pt. et tillæg på 8 % p.a.

Manglende eller for sen årsaflæsning

Modtager vi ikke årsaflæsningen til tiden, så kan vi sende en rykker, eller vi kan foretage en kontrolaflæsning.

Gældende fra 25. juni 2023

  Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Pr. 1. august 2024,
Ekskl. moms
Pr. 1. august 2024,
Inkl. moms
Rykker for selvaflæsningskort pr. rykker 65 kr. 81,25 kr.  70 kr. 87,50 kr.
Kontrolaflæsning ved manglende aflæsning pr. besøg 530 kr.  662,50 kr. 590 kr. 737,50 kr.

Forgæves kørsel

I forbindelse med etablering af stikledninger (tilkobling), omlægning af stikledninger m.v. sker det, at det – på trods af en klar aftale – ikke er muligt at udføre arbejdet ved første besøg, f.eks. på grund af, at der er placeret stilladser, byggematerialer o.a. der, hvor stikledningen er aftalt tilkoblet, eller der ikke fra bygherrens/kundens side er foretaget de aftalte forberedelser i murværk, eller såfremt kunden/entreprenøren ikke har fulgt Evidas gravespecifikationer, hvis kunden selv forestår gravearbejdet.

Til de ekstra omkostninger ved disse forgæves besøg hos kunden, opkræver Evida følgende.

Gældende fra 25. juni 2023

  Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Pr. 1. august 2024,
Ekskl. moms
Pr. 1. august 2024,
Inkl. moms
Forgæves besøg hos kunde pr. besøg 770 kr. 962,50 kr. 850 kr. 1.062,50 kr.

Lokalisering af gasledning

Hvis du skal grave, skal du vide, hvor gasledninger og andre forsyningsledninger er placeret på grunden.

Du kan få målfaste tegninger tilsendt, eller vi kan mod betaling komme ud på matriklen og vise, hvor gasledningen ligger nedgravet. Se priser herunder.

Gældende fra 25. juni 2023

  Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Pr. 1. august 2024, 
Ekskl. moms
Pr. 1. august 2024,
Inkl. moms
Lokalisering af enkelt stik på stedet pr. stk. 1.900 kr. 2.375 kr. 2.100 kr. 2.625 kr.
Lokalisering af ledningstrækning <100 m inkl. stik pr. bestilling 2.100 kr. 2.625 kr.  2.300 kr. 2.875 kr.
Lokalisering af ledningstrækning >100 m inkl. stik pr. bestilling Efter regning
Lokalisering af stålledning/fordelingsledning pr. bestilling Uden beregning

Omlægning og andet arbejde på eksisterende stik, måler og gasledning

Evida tilbyder forskellige ydelser i forbindelse med omlægning og andet arbejde på eksiste-rende stik, måler og gasledning. De enkelte ydelser er beskrevet nedenfor.

Gældende fra 25. juni 2023

Ændring fra indendørs til udendørs målerinstallation

Hvis du ønsker, at din eksisterende indendørs målerinstallation (op til og med G6) flyttes til en udendørsplacering, så udfører Evida gerne arbejdet mod betaling.

  Enhed ekskl. moms inkl. moms
Ændring fra indendørs til udendørs måler pr. stk. 3.000 kr. 3.750 kr.

Prisen omfatter udskiftning af målerskabet og eventuelt jordarbejde på opføringsrør. Du beta-ler selv for yderligere vvs-omkostninger og eventuelt gravearbejde på stikledningen.

Afhængigt af den nye placering kan det medføre, at stikledningen tilsvarende skal ændres. Der er i så fald tale om en omlægning af stikledning og måler - se nedenfor for beskrivelse og pris.

Gældende fra 25. juni 2023

Omlægning af eksisterende stikledning og måler

Du kan få foretaget omlægning af eksisterende stikledning og måler op til og med størrelsen G6 til en fast pris, medmindre omlægningen indebærer arbejde udover det sædvanlige.

  Enhed Ekskl. moms inkl. moms Pr- 1i august 2024, 
Ekskl. moms
Pr. 1. august 2024,
Inkl. moms

Omlægning af eksisterende stikledning og måler til og med G6 måler.
Evida er ansvarlig for gravearbejdet.

pr. stk. 14.800 kr. 18.500 kr. 16.800 kr. 21.000 kr.

Omlægning af eksisterende stikledning og måler til og med G6 måler.
Kunden er ansvarlig for gravearbejdet.

pr. stk. 7.900 kr. 9.875 kr. 8.500 kr. 10.625 kr.

Afkortning af stikledning op til og med G6 måler.
Evida er ansvarlig for gravearbejdet

pr. stk. 7.500 kr. 9.375 kr. 7.600 kr. 9.500 kr.

Afkortning af stikledning op til og med G6 måler.
Kunden er ansvarlig for gravearbejdet

pr. stk. 5.600 kr. 7.000 kr. 6.300 kr. 7.875 kr.

Omlægning og andet arbejde på distributionsledning, eller flere samtidige A-stik

pr. bestilling Efter regning

Det er en forudsætning for omlægning af stikledning og måler, at opgaven kan udføres i én arbejdsgang. Såfremt opgaven alene kan løses i to arbejdsgange, hvor Evida skal ud til matriklen to gange, så betragtes det som en midlertidig fjernelse og genetablering af stikledning og måler - se nedenfor for beskrivelse og pris.

Gældende fra 25. juni 2023

Midlertidig fjernelse og genetablering af stikledning og måler

Skal vi midlertidigt fjerne stikledning og måler for senere at tilslutte det et andet sted på grunden eller bygningen, så opkræver vi for målere op til og med størrelsen G6 en fast pris herfor, medmindre opgaven indebærer arbejde ud over det sædvanlige.

  Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Pr. 1.august 2024,
Ekskl. moms
Pr. 1. august 2024,
Inkl. moms

Midlertidig fjernelse og genetablering af stikledning og måler op til og med G6.
Evida er ansvarlig for gravearbejdet

pr. stk. 17.900 kr. 22.375 kr. 19.200 kr. 24.000 kr.
Midlertidig fjernelse og genetablering af stikledning og måler op til og med G6.
Kunden er ansvarlig for gravearbejdet
pr. stk. 11.000 kr. 13.750 kr. 10.900 kr. 13.625 kr.
Midlertidig fjernelse og genetablering af B-stik pr. bestilling Efter regning

Tilkobling til gasdistributionssystemet

Ønsker du at få leveret gas, skal du udfylde en tilslutningsaftale og sende den til os.

Evida opkræver følgende i forbindelse med tilkobling af nye stikledninger, opsætning af målerskab og måler m.v.:

  Enhed DKK ekskl. moms DKK inkl. moms

Små, ikke-timeaflæste kunder1

Ny stikledning inkl. opsætning af målerskab og måler op 
til og med G6 (A-stik), inkl. 50 m stikledning*
Pr. stk. 19.000 23.750
Områder der ikke er udlagt til gasforsyning** Pr. bestilling Efter regning

Større, ikke-timeaflæste kunder2 og timeaflæste kunder

Ny stikledning inkl. opsætning af målerskab og måler op 
til og med G6 (A-stik), inkl. 50 m stikledning (varmekunde)*
Pr. stk. 19.000 23.750
Stikledning og evt. distributionsledning med måler større 
end G6, eller flere målere på forbrugsstedet (B-stik)
Pr. bestilling Efter regning
Områder der ikke er udlagt til gasforsyning** Pr. bestilling Efter regning

Gasforbrugende apparater

Gaskomfur, gasgrill, gaspejs m.v. Pr. bestilling Efter regning

Byggemodningsområder (udlagt til gasforsyning)

Ny stikledning inkl. opsætning af målerskab og måler op 
til og med G6 (A-stik), inkl. 50 m stikledning*
Pr. stk. 19.000 23.750
Stikledning og evt. distributionsledning med måler større 
end G6, eller flere målere på forbrugsstedet (B-stik) 
Pr. bestilling Efter regning
Etablering og tilkobling af gadeledninger (byggemodner) Pr. bestilling Efter regning

1Små, ikke-timeaflæste kunder omfatter de kunder, der kun skal have installeret én måler, og hvor størrelsen af denne måler er mindre end eller lig med målertypen G6.

2Større, ikke-timeaflæste kunder omfatter alle kunder, der enten skal have en måler større end målertypen G6 eller skal have installeret flere målere på forbrugsstedet.

*Prisen forudsætter, at kunden ikke alene skal anvende gas til gasforbrugende apparater, idet kunden så skal betale de faktiske omkostninger forbundet med tilkoblingen. Prisen forudsætter endvidere, at tilkoblingen ikke er særligt byrdefuld som følge af helt særlige fysiske forhold, idet kunden i så fald opkræves de faktiske omkostninger.

**Kunden betaler de faktiske omkostninger ved tilkoblingen, herunder etablering af gadeledning eller en forholdsmæssig andel af investeringen i gadeledningen. En forholdsmæssig fordeling mellem flere kunder forudsætter, at der på etableringstidspunktet konkret indgås aftaler med andre kunder, som tilkobles den pågældende gadeledning.

Se øvrige betalingsbetingelser

Afkobling fra distributionssystemet

Hvis du ikke længere ønsker at aftage gas til din ejendom, skal gasforsyningen til målerstedet afbrydes med det samme og gasforsyningsanlægget fjernes.

Hvis du overgår til anden varmeforsyning eller af anden årsag ikke har aftaget gas i et år eller mere, så kan Evida i henhold til distributionsbetingelserne kræve gasforsyningen til målerstedet afbrudt med det samme og gasforsyningsanlægget fjernet.

Det sker ved en afkobling af stikledningen fra gadeledningen samt fjernelse af kundens måler og regulator, herunder det tilhørende skab, samt afskæring af opføringsrør.

For A-stik op til og med målerstørrelsen G6, er der en fast betaling, der inkluderer følgende i forbindelse med afkoblingen:

  1. Opgravning, hvor stikledningen er tilkoblet gadeledningen,
  2. Afbrydelse af stikledningen fra gadeledningen,
  3. Retablering af fliser/asfalt ved gadeledningen,
  4. Fjernelse af gasmåler, regulator og tilhørende målerskab, og
  5. Afskæring af opføringsrøret ved ejendommen lige under jordoverfladen.

Hvis du selv eller fjernvarmeselskabet forestår gravearbejde og retablering, reducerer vi prisen. Dette gælder kun, når afkoblingen sker mod betaling, og altså ikke hvis afkoblingen er fritaget for gebyr via Afkoblingsordningen. Det er en forudsætning, at entreprenøren, der forestår gravearbejdet, har de nødvendige uddannelser, jf. arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 163 af 30. april 1980, og har fået en gravetilladelse hos vejmyndigheden.

Afkobling af B-stik betales efter regning.

Gældende fra 25. juni 2023

  Enhed Ekskl. moms Inkl. moms
Afkobling af kunde op til og med G6 måler. 
Evida er ansvarlig for gravearbejdet
pr. stk. 8.100 kr. 10.125 kr.
Afkobling af kunde op til og med G6 måler. 
Kunden er ansvarlig for gravearbejdet
pr. stk. 6.100 kr. 7.625 kr.
Nedtagning af måler op til og med G6 måler
(gælder kun kunder tilsluttet fællesledning*)
pr. stk. 2.800 kr. 3.500 kr.
Afkobling B-stik (øvrige målertyper) pr. bestilling Efter regning

*En fællesledning er en stikledning, som forsyner flere forbrugere, typisk i etagebyggeri, rækkehuse og lignende, og hvor hver forbruger har sin egen gasmåler.


Statens afkoblingsordning

Statens afkoblingsordning dækker omkostninger til afkobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse.

Læs mere 

Distributionsbetingelser

Her kan du læse, hvad der gør sig gældende for din aftale med Evida som gasdistributør.

Måler og målinger

Gældende fra 25. juni 2023

Kontrol af gasmåler

Du, din gasleverandør eller Evida kan kræve, at gasmåleren kontrolleres på et akkrediteret ka-libreringsinstitut.

Viser resultatet, at tolerancegrænsen overstiger den tilladte grænse på +/- 3 % i henhold til distributionsbetingelserne, så dækker Evida omkostningerne.

Viser resultatet, at tolerancegrænsen ikke overstiger den tilladte grænse, så betaler igangsæt-teren omkostningerne.

  Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Pr. 1. august 2024,
Ekskl. moms
Pr. 1. august 2024,
Inkl. moms
Kontrol af måler - op til og med G6 måler pr. stk. 4.400 kr. 5.500 kr. 4.700 kr. 5.875 kr.
Kontrol af måler - G10 måler pr. stk. 6.400 kr. 8.000 kr. 6.600 kr. 8.250 kr.
Kontrol af måler - G16 måler pr. stk. 6.900 kr. 8.625 kr. 7.200 kr. 9.000 kr.
Kontrol af måler - G25 måler pr. stk. 8.800 kr. 11.000 kr. 9.000 kr. 11.250 kr.
Kontrol af måler - øvrige målere pr. bestilling Efter regning

Gældende fra 25. juni 2023

Etablering af signaloverførsel fra gasmålesystem

Etablering af signaloverførsel – Bælggasmålere:

Hvis gasmålesystemet har indbygget pulsudgang eller er forberedt herfor, kan forbindelse umiddelbart etableres. Alternativt skal måleren udskiftes. Udgiften til målerudskiftning eller montering af pulsgiver afholdes af kunden efter nedenstående priser. Såfremt bælggasmåleren er forsynet med pulsudgang, kan denne benyttes gratis.

    Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Pr. 1. august 2024,
Ekskl. moms
Pr. 1. august 2024,
Inkl. moms
Montering af ekstraudstyr til signaludveksling ved fjernaflæst installation Digital måler pr. måler 2.800 kr. 3.500 kr. 2.900 kr. 3.625 kr.
Montering af ekstraudstyr til signaludveksling ved fjernaflæst installation Seriel måler pr. måler 4.300 kr. 5.375 kr. 4.100 kr. 5.125 kr.
Montering af ekstraudstyr til signaludveksling, hvor måler er forberedt   pr. måler 2.400 kr. 3.000 kr. 2.600 kr. 3.250 kr.
Udskiftning af måler: op til G6 Digital måler pr. måler 3.000 kr.  3.750 kr. 3.100 kr. 3.875 kr.
Udskiftning af måler: op til G6 Seriel måler pr. måler 4.100 kr. 5.125 kr. 4.300 kr. 5.375 kr.
Udskiftning af måler: G10 Digital måler pr. måler 4.700 kr. 5.875 kr. 4.800 kr. 6.000 kr.
Udskiftning af måler: G10 Seriel måler pr. måler 7.000 kr. 8.750 kr. 7.300 kr. 9.125 kr.
Udskiftning af måler: G16 Digital måler pr. måler 4.700 kr. 5.875 kr. 4.800 kr. 6.000 kr.
Udskiftning af måler: G16 Seriel måler pr. måler 7.000 kr. 8.750 kr. 7.300 kr. 9.125 kr.
Udskiftning af måler: G25 Digital måler pr. måler 6.100 kr. 7.625 kr. 6.100 kr. 7.625 kr.
Udskiftning af måler: G25 Seriel måler pr. måler 9.200 kr. 11.500 kr. 7.000 kr. 8.750 kr.

 

Etablering af signaloverførsel – Målesystemer med konverteringsudstyr:

Hvis gasmålesystemet er forberedt til signaloverførsel, så kan forbindelse umiddelbart etableres. Alternativt skal måleren eller dele af målesystemet udskiftes. Udgiften til målerudskiftning eller montering af udstyr til signaludveksling afholdes af kunden efter nedenstående priser.

  Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Pr. 1. august 2024,
Ekskl. moms
Pr. 1. august 2024,
Inkl. moms
Tilslutning til signaludveksling pr. system 2.200 kr. 2.750 kr. 2.400 kr. 3.000 kr.
Montering af ekstraudstyr til signaludveksling ved fjernaflæst installation pr. system 3.800 kr. 4.750 kr. 3.800 kr. 4.750 kr.
Udskiftning af konverteringsudstyr -
TZ-målesystem
pr. system 10.700 kr. 13.375 kr. 9.300 kr. 11.625 kr.
Udskiftning af konverteringsudstyr -
PTZ-målesystem
pr. system 14.300 kr. 17.875 kr. 12.500 kr. 15.625 kr.

Gældende fra 25. juni 2023

Fjernaflæsning af gasmålesystem

Evida tilbyder mod betaling fjernaflæsning af målersteder, der ikke efter markedsreglerne i forvejen er fjernaflæst. For kunder, der efter markedsreglerne skal timeaflæses, er betaling for etablering og drift af målesystemet indeholdt i den gældende distributionstarif.

Det forudsættes, at kunden leverer 230V-forsyning igennem godkendt nøgleafbryder, samt at kunden accepterer at overgå til månedsafregning.

Såfremt gasmålesystemet ikke understøtter fjernaflæsning, skal udgiften til målerudskiftning eller montering af udstyr til fjernaflæsning afholdes af kunden efter nedenstående priser.

  Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Pr. 1. august 2024,
Ekskl. moms
Pr. august 2024,
Inkl. moms
Bælggasmåler pr. system 8.100 kr. 10.125 kr. 7.000 kr. 8.750 kr.
Gasmåler med konverteringsudstyr
- TZ-målesystem
pr. system 6.100 kr. 7.625 kr. 6.200 kr. 7.750 kr.
Udskiftning af TZ-målesystem for fjernaflæsning pr. system 13.000 kr. 16.250 kr. 11.400 kr. 14.250 kr.
Udskiftning af bælggasmåler
- op til og med G6
pr. system 9.800 kr. 12.250 kr. 8.300 kr. 10.375 kr.
Udskiftning af bælggasmåler
- G10 til G25
pr. system 13.400 kr. 16.750 kr. 11.100 kr. 13.875 kr.

Betalingsmetode – Indbetalingskort (FIK-opkrævning)

Hvis du ønsker, at opkrævningen af distributionsbetalingen skal ske således, at indbetalingen kan ske via FIK-opkrævning (fællesopkrævningskort), så opkræver Evida et gebyr for dette pr. udstedt opkrævning.

Gældende fra 25. juni 2023

  Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Pr. 1. august 2024,
Ekskl. moms
Pr. 1. august 2024,
Inkl. moms
Gebyr for indbetalingskort
(FIK-opkrævning)
pr. faktura 39,20 kr. 49 kr. 42 kr. 52 kr.

Tilmeld dig Betalingsservice

For at gøre det nemt for dig selv og undgå gebyr for indbetalingskort vil vi opfordre dig til at tilmelde dine betalinger til Betalingsservice. Det kan du altid gøre via din bank/netbank, når du modtager den næste regning fra Evida.

Læs mere

Til top

Dit postnummer

Her kan du ændre det postnummer, du har indtastet. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Dit postnummer

Indtast postnummer

Indtast postnummeret for den adresse, dit besøg drejer sig om.

Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, adressen ligger i.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler