mail telefon tilmelding

Priser og betingelser

Herunder finder du priser og gebyrer på vores services samt betingelser for leverancerne.

Manglende eller for sen betaling

Bliver en regning ikke betalt til tiden, vil vi sende to rykkere og derefter lukke for gastilførslen, hvis regningen fortsat ikke er betalt.

Gældende fra 1. marts 2021

  Ekskl. moms Inkl. moms
Rykker (1. og 2. rykker)* 100 kr. 100 kr.
Inkassovarsel* 100 kr. 100 kr.
Lukning ved restance/lukkebesøg* 375 kr.  375 kr.
Genåbning inden for normal åbningstid 375 kr. 468,75 kr.
Betalingsaftale* 100 kr. 100 kr.

*Gebyret er fritaget for moms.

Restancer bliver pålagt morarenter efter Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg i henhold til renteloven, pt. et tillæg på 8 % p.a.

Manglende eller for sen årsaflæsning

Modtager vi ikke årsaflæsningen til tiden, sender vi først en rykker. Modtager vi fortsat ikke en aflæsning, vil vi foretage en kontrolaflæsning.

Gældende fra 1. marts 2021

  Ekskl. moms Inkl. moms
Rykker for selvaflæsningskort 65 kr. 81,25 kr. 
Kontrolaflæsning ved manglende aflæsning 270 kr.  337,50 kr.

Distributionstariffer

Prisen for at få gassen helt frem til din bopæl indeholder omkostninger til gasnettet, gasmåler og sikkerhedssyn.

Sådan er gasprisen sammensat

Den pris, du betaler for gassen, består af flere elementer:

  • Distribution af gassen - Prisen for at få gassen helt frem til din bopæl indeholder omkostninger til gasnettet, gasmåler og sikkerhedssyn. Beløbet bliver opkrævet af dit distributionsselskab, som er Evida. Prisen på distributionen er fast, uanset hvem du vælger som gasleverandør. Prisen for distributionen bliver løbende reguleret
  • Energisparebidrag - er en betaling, vi opkræver efter aftale med staten. Afgiften skal medvirke til at øge energispareindsatsen hos slutbrugerne af energi. Energisparebidraget kommer altså de forbrugere til gode, som aktivt gør en indsats for at spare på energien.
  • Nødforsyningstarif - opkræves på vegne af Energinet, der har ansvaret for nødberedskabet i tilfælde af en forsyningskrise.
  • Energiafgifter - består af gas-, CO2- og NOx-afgifter, som vi opkræver på vegne af staten. 
  • Gassen - indeholder både prisen på selve gassen, men også omkostninger til lager og transmission. Beløbet opkræves af din gasleverandør. Det er kun prisen på gassen, som stiger eller falder, afhængigt af hvilken prisaftale du har valgt hos din gasleverandør. Se mere på gasprisguiden.dk som er en uvildig prisguide.
  • Moms

Energiafgifter og nødforsyningstarif

Nødforsyningstarif til Energinet

Evida opkræver en nødforsyningstarif på vegne af Energinet. Beløbet optræder særskilt på din gasregning.

Nødforsyningstarif gældende fra 1. oktober 2021

  Kr./m3 ekskl. moms Kr./m3 inkl. moms
Beskyttede kunder 0,0502 0,0628
Ikke-beskyttede kunder 0,0246 0,0308

Energiafgifter til staten

Energiafgifter består af naturgas-, CO2- og NOx-afgifter, som Evida opkræver på vegne af staten. Afgifterne er faste, uanset hvilken gasleverandør du har valgt, og fremgår særskilt af din gasregning.

Energiafgifterne gældende fra 1. januar 2021

  Kr./m3 ekskl. moms Kr./m3 inkl. moms
Naturgasafgift 2,486 3,108
CO2-afgift 0,403 0,500
NOx-afgift 0,008 0,010

Særlige afgifter for visse typer af erhvervskunder

  Kr./m3 ekskl. moms Kr./m3 inkl. moms
NOx-afgift for gasmotorer og gasturbiner 0,029 0,036
Metan-afgift for gasmotorer 0,069 0,086
Afgift på motorbrændstof 3,102 3,878

Lokalisering af gasledning

Hvis du skal grave, skal du vide, hvor gasledninger og andre forsyningsledninger er placeret på grunden.

Du kan få målfaste tegninger tilsendt, eller vi kan mod betaling komme ud på matriklen og vise, hvor gasledningen ligger nedgravet. Se priser herunder.

Flytning af gasledning og gasmåler

Har du brug for at få flyttet din gasledning eller gasmåler, f.eks. ved en ombygning, kan du finde priserne her.

Kontrol af gasmåler

Du, din gasleverandør eller Evida kan kræve, at gasmåleren kontrolleres på et akkrediteret kalibreringsinstitut.

Etablering af gasledning

Ønsker du at få lagt en gasledning ind til huset, skal du udfylde en tilslutningsaftale og sende den til os.

Frakobling fra gasnettet

Hvis du ikke længere ønsker at aftage gas til din ejendom, skal gasforsyningen til målerstedet afbrydes med det samme og gasforsyningsanlægget fjernes.

Distributionsbetingelser

Her kan du læse, hvad der gør sig gældende for din aftale med Evida som gasdistributør.

Særligt for erhvervskunder

Ud over de viste priser og gebyrer, er der en række ydelser som henvender sig til dig som erhvervskunde.

Skift postnummer

Her kan du skifte postnummer. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Skift postnummer

Til top

Skift postnummer

Her kan du skifte postnummer. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Skift postnummer

Indtast postnummer

Indtast postnummeret for den adresse, dit besøg drejer sig om.

Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, adressen ligger i.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Kundeservice

Kontakt

Har du et spørgsmål til os?

Vi hjælper dig til at finde et svar eller komme i kontakt med en af vores kunde­service­medarbejdere

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 6225 9114.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler