mail telefon tilmelding

Det danske gasnet kan lagre, hvad der svarer til en tredjedel af det årlige elforbrug herhjemme. Den fleksibilitet er af stor værdi for den grønne omstilling, som i stigende grad baserer sig på energi, der produceres fra naturlige energikilder som sol og vind.

I en ny rapport tegner Evida et billede af, hvordan gasnettet spiller en rolle og skaber værdi for den grønne omstilling. Ud over at være et stort energilager med sine to gaslagre er gasnettet et vidtforgrenet, sammenhængende net. Det betyder, at energien kan transporteres på tværs af landet fra der, hvor den produceres til der, hvor forbrugerne er.

"Vi har et energisystem - og ikke mindst et gassystem - hvor energiproduktionen i stigende omfang foregår decentralt og ofte langt væk fra der, hvor det store forbrug er. Derfor er det vigtigt for at nå CO2-reduktionsmålet på 70 procent, at den grønne energi kan flyttes rundt og hen til forbrugerne," siger Evidas driftsdirektør Søren Hylleberg Sørensen.

Fordobling af grøn gas i gasnettet på 1 år

Den decentrale gasproduktion foregår ude på de snart 50 biogasanlæg, som leverer biogas ind i gasnettet. Biogassen er i hastig stigning, og på bare et år er andelen af biogas i gasnettet næsten fordoblet; fra 11 procent ved udgangen af 2019 til forventet 20 procent ved udgangen af 2020.

Den grønne gas spiller en vigtig rolle i de gasforbrugende sektorer. Industrien og forsyningssektoren aftager lige nu hver en tredjedel af gassen i gasnettet, og for netop disse sektorer kan den grønne gas være en vigtig brik i at reducere CO2-aftrykket.

Gasforbruget i husholdningerne

Den sidste tredjedel af gasforbruget står de private husholdninger for. I dag er der cirka 374.000 husstande, som opvarmer huset med gas. Et kig på Danmarkskortet afslører, at 43 procent af disse huse er koncentreret om 15 kommuner, hvoraf de 11 ligger i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Nordsjælland er det område med flest private husstande på gas.

Rapporten ”Danmarks gasnet giver værdi til den grønne omstilling” er udgivet af Evida i oktober 2020.

Malene Hadrup

senior kommunikationsrådgiver

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler